Directing Tutorial 6

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311DTU6 Z 4 4T anglicky letní

Garant předmětu

Pavel MAREK, Ivo TRAJKOV

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel MAREK, Ivo TRAJKOV

Výsledky učení dané vzdělávací složky

student získává informace potřebné k úspěšnému uskutečnění svých praktických cvičení

Forma studia

řízená diskuze

Předpoklady a další požadavky

Successful completion of requirement for acceptance into the given study semester/year.

Obsah kurzu

konzultace praktických cvičení

Doporučená nebo povinná literatura

Collection of film and literary works related to a student's work. Teacher is to advise distinct works and books.

Recommended:

  1. A Poetics for Screenwriters: Lance Lee.
  2. Shot By Shot: Steven D. Katz,
  3. Hitchcock: Francois Truffaut

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní participace v řízené diskuzi.

Poznámka

Instruction will be given in accordance with the CDM practical assignments.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů