Tisk

FAMU International

Zajišťované programy a studijní plány

Zajišťované předměty

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
311AT Acting Theories anglicky Čt
14:50–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 3T letní
311AT0 Acting Theories anglicky St
19:50–21:25
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní
311MADA Advanced Directing Actors - Jerry Coyle´ workshop anglicky Z 3 3/D zimní
311ATP Attendance to Practice
 
anglicky Z 2 25P zimní Předmět není vypsán
311MAVI Avid Media Composer Workshop anglicky Z 2 2/D zimní
311BP1 Basic Postproduction 1
 
anglicky Z 2 24S zimní Předmět není vypsán
311BP2 Basic Postproduction 2
 
anglicky Z 2 28S letní Předmět není vypsán
311CPA CIEE (PA) anglicky Z 2 zimní i letní
311CPM CIEE (PM) anglicky Z 4 zimní i letní
311CWLE Camera workshop - Lighting exercise anglicky Z 2 zimní
311CEW Central European Cinemas within the Context of the World Cinema
 
anglicky ZK 3 3T zimní Předmět není vypsán
311CEW0 Central European Cinemas within the Context of the World Cinema anglicky ZK 3 2T zimní
311CHCC Chapters from Contemporary Cinema anglicky ZK 2 2T zimní
311CID1 Cinemadance 1 anglicky Z 3 50CS zimní
311CID2 Cinemadance 2 anglicky viz detail Z 3 50CS letní
311CIRM Circulating within The Modern Cinematic Image anglicky ZK 3 4T zimní
311CIRP Circulating within The Postmodern Cinematic Image anglicky Út
08:30–11:25
Projekce FAMU
ZK 3 4T letní
311CRW1 Creative Writing 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
311CRW2 Creative Writing 2 anglicky Po
11:30–13:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311CTP1 Cultural Topography of Prague 1 anglicky Z 1 30S zimní
311CTP2 Cultural Topography of Prague 2 anglicky
09:30–13:00
Z 1 35S letní
311CAF Czech Avant-garde Film
 
anglicky ZK 2 28S letní Předmět není vypsán
311CNW Czech New Wave
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
311MDB Daniel Bird - Throw Away your Books - Limits of film education anglicky Z 2 16PS zimní
311DIAC Directing Actors anglicky ZK 2 2T zimní
311MDAC Directing Actors - Jerry Coyle´ workshop anglicky Z 3 3/D zimní
311MDADOP Directing Actors with Jerry Coyle (DoP)
 
anglicky Z 1 1D zimní i letní Předmět není vypsán
311DTU1 Directing Tutorial 1 anglicky Z 4 4T zimní
311DTU2 Directing Tutorial 2 anglicky St
10:40–13:55
Z 4 4T letní
311DTU3 Directing Tutorial 3 anglicky Z 4 4T zimní
311DTU4 Directing Tutorial 4 anglicky St
14:00–17:15
Z 4 4T letní
311DTU5 Directing Tutorial 5 anglicky Z 4 4T zimní
311DTU6 Directing Tutorial 6 anglicky St
14:00–17:15
Z 4 4T letní
311DAE Documentary / Atelier exercise anglicky ZK 5 zimní
311DR Double Role anglicky Z 2 zimní
311DRPA Double Role (PA) anglicky Z 1 zimní
311DRPM Double Role (PM) anglicky Z 2 zimní
311MESF Empathy and Storytelling: Fiction
 
anglicky Z 3 24S letní Předmět není vypsán
311ENC Encounter anglicky ZK 5 zimní
311EPM Encounter (PM) anglicky Z 2 zimní
311MENCM Encounter Module anglicky Z 1 8SR zimní
311EES1 Essential Elements of Film Sound 1 anglicky ZK 2 2T zimní
311EFS2 Essential Elements of Film Sound 2 anglicky Po
17:20–18:55
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311FPDPA FINAL PROJECT - 16MM (DoP) A anglicky Z 4
311FPDPB FINAL PROJECT - 16MM (DoP) B anglicky Z 4
311FESC1 Feature Screenwriting 1 anglicky Z 2 3T zimní
311FESC2 Feature Screenwriting 2 anglicky Čt
09:00–11:25
Z 3 3T letní
311FESC3 Feature Screenwriting 3 anglicky Z 2 3T zimní
311FESC4 Feature Screenwriting 4 anglicky Čt
09:00–11:25
Z 3 3T letní
311FLG1 Film Language 1 anglicky Z 2 3T zimní
311FLG2 Film Language 2 anglicky Z 2 2T zimní
311FLG3 Film Language 3 anglicky
Z 2 2T letní
311FSF1 Film Style and Form 1 anglicky ZK 3 2T zimní
311FSF2 Film Style and Form 2 anglicky Út
16:30–18:05
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311FTU Filming the Unfilmable
 
anglicky Z 3 2T letní Předmět není vypsán
311FTU0 Filming the Unfilmable anglicky viz detail ZK 3 2T zimní i letní
311FDPA Final 16mm (PA) anglicky Z 2 letní
311FDPM Final 16mm (PM) anglicky Z 5 letní
311FCPA Final 35mm (PA) anglicky Z 2 letní
311FCPM Final 35mm (PM) anglicky Z 5 letní
311FICO1 Final Commission 1 anglicky ZK 1 letní
311FICO2 Final Commission 2 anglicky ZK 1 letní
311FDP Final Documentary Project
 
anglicky Z 5 letní Předmět není vypsán
311F16 Final Project - 16mm anglicky Z 5 letní
311F35 Final Project - 35mm anglicky Z 5 letní
311FED Final Project - Editing anglicky Z 5 letní
311FPH Final Project - Photography
 
anglicky Z 5 letní Předmět není vypsán
311FPS Final Project - Screenplay anglicky Z 5
311FS Final Project - Sound
 
anglicky Z 5 letní Předmět není vypsán
311FHT1 Focus on Film History and Theory 1 anglicky ZK 3 3T zimní
311FHT2 Focus on Film History and Theory 2 anglicky
09:50–14:45
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 3T letní
311MFSD Foundations in Sound Design
 
anglicky Z 1 8S zimní Předmět není vypsán
311FFG Fundamentals of FIlm Grammar anglicky Z 2 2T zimní
311FFG2 Fundamentals of Film Grammar 2 anglicky Čt
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
Z 2 2ST letní
311FON Fundamentals of Narrative anglicky Po
09:50–11:25
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 2T
311GE Genre and Experimentation: Central European Cinema in Context
 
anglicky ZK 3 3T letní Předmět není vypsán
311GE0 Genre and Experimentation: Central European Cinema in Context anglicky Po
19:00–20:35
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311GRA1 Graduation Project 1 anglicky Z 5 zimní
311GRA2 Graduation Project 2 anglicky Z 5 letní
311AF History of Avant-garde Film anglicky ZK 3 28S letní
311FSPA History of Film Space anglicky Út
14:50–16:25
Učebna 1 (FAMU)
ZK 2 2T letní
311HDCG History, Development and Characteristic of Genres anglicky ZK 3 2T zimní
311MHF How To Festival anglicky Z 1 3S zimní
311MINT Intimacy Coordination on Set anglicky 10:00–14:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 4S letní
311ITD Introduction to Directing anglicky Z 2 2T zimní
311ITDA2 Introduction to Directing 2 anglicky St
12:20–13:55
Učebna 6 (FAMU)
Z 4 3T letní
311MJFI Ji.hlava IDFF and Industry modul
 
anglicky Z 2 36S zimní Předmět není vypsán
311MWCI1 Mentor Workshop for PTS: CIEE 1 anglicky, česky Z 4 14S zimní
311MWCI2 Mentor Workshop for PTS: CIEE 2 anglicky, česky Z 4 14S
311MWDR Mentor Workshop for PTS: Double Role anglicky, česky Z 2 12S zimní
311MWE Mentor Workshop for PTS: Encounter anglicky, česky Z 2 10S zimní
311MWFD Mentor Workshop for PTS: Final 16mm anglicky, česky Z 5 18S
311MWFC Mentor Workshop for PTS: Final 35mm anglicky, česky Z 5 18S
311MWP Mentor Workshop for PTS: Portrait anglicky, česky Z 4 14S zimní
311MWT Mentor Workshop for PTS: Triangle anglicky, česky Z 5 18S
311MWC1 Mentor Workshop: Cinematography 1 anglicky Z 5 4T zimní
311MWC2 Mentor Workshop: Cinematography 2 anglicky St
14:00–17:15
Studio FAMU
ZK 5 4T letní
311MWD1 Mentor Workshop: Directing 1 anglicky Z 5 4T zimní
311MWD2 Mentor Workshop: Directing 2 anglicky viz detail ZK 5 4T letní
311MWDO1 Mentor Workshop: Documentary 1
 
anglicky Z 5 4T zimní Předmět není vypsán
311MWDO2 Mentor Workshop: Documentary 2
 
anglicky ZK 5 4T letní Předmět není vypsán
311MWE1 Mentor Workshop: Editing 1 anglicky Z 5 4T zimní
311MWE2 Mentor Workshop: Editing 2 anglicky Po
14:00–17:15
ZK 5 4T letní
311MWP1 Mentor Workshop: Photography 1
 
anglicky Z 5 4T zimní Předmět není vypsán
311MWP2 Mentor Workshop: Photography 2
 
anglicky Z 5 4T letní Předmět není vypsán
311MWS1 Mentor Workshop: Screenwriting 1 anglicky Z 5 4T zimní
311MWS2 Mentor Workshop: Screenwriting 2 anglicky St
13:30–16:45
ZK 5 4T letní
311MWSO1 Mentor Workshop: Sound 1
 
anglicky Z 5 2T zimní Předmět není vypsán
311MWSO2 Mentor Workshop: Sound 2
 
anglicky ZK 5 2T letní Předmět není vypsán
311MNEV Narrating Emotions Visually anglicky Z 1 10S letní
311MOAO Opportunities for Foreigners in Czech Film Industry anglicky 10:00–15:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 1 5S letní
311OWEE Orientation Week anglicky Z 1 5/D zimní
311PIN Photographic Imaging
 
anglicky ZK 3 2T letní Předmět není vypsán
311PHN Photonarration anglicky Z 1 10S zimní i letní
311POR Portrait anglicky Z 4 zimní
311PDOP Portrait (DoP) anglicky Z 4 zimní
311PORE Portrait (Editing) anglicky Z 4 zimní
311PPA Portrait (PA) anglicky Z 2 zimní
311PPM Portrait (PM) anglicky Z 4 zimní
311PPM1 Post Production Management 1 anglicky Z 3 2T zimní
311PPM2 Post Production Management 2 anglicky St
09:00–10:35
Z 3 2T letní
311MPWM1 Postproduction Workflow Module I (digital) anglicky Z 1 1D zimní
311MPWM2 Postproduction Workflow Module II (film) anglicky 10:00–17:00
Učebna 1 (FAMU)
Z 2 1/D letní
311PRAN Practical Analysis 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
311PA2 Practical Analysis 2
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
311PRC1 Practical Assignments 1
 
anglicky Z 2 zimní Předmět není vypsán
311PRC2 Practical Assignments 2
 
anglicky Z 2 letní Předmět není vypsán
311PME1 Practical Matters - Erasmus 1 anglicky Z 2 2T zimní
311PME2 Practical Matters - Erasmus 2 anglicky
14:00–15:35
Učebna 7 (FAMU)
Z 2 2T letní
311PLSS Prague - A Long Story Short
 
anglicky Z 2 zimní Předmět není vypsán
311PARA Prague Paranoia anglicky Z 1 3/D zimní
311PG Production Groundwork anglicky, česky Z 3 24S zimní
311PT Production Theory 1 anglicky, česky Z 3 24S zimní
311PT2 Production Theory 2 anglicky, česky Út
16:30–18:55
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 24S letní
311PP Progressive Production anglicky, česky Po
13:10–14:45
Učebna 6 (FAMU)
ZK 3 24S letní
311REM Realm of Montage anglicky Po
14:50–17:15
Učebna 1 (FAMU)
ZK 3 3T zimní
311REM0 Realm of Montage anglicky Čt
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní
311MSDS Safety During Shooting of a Film Project
 
anglicky Z 1 4S letní Předmět není vypsán
311MSM Screenwriting Masterclass with Paulo Filipe Monteiro anglicky Z 1 4SR zimní
311SA1 Script Analysis 1 anglicky Z 3 24S zimní
311SAL2 Script Analysis 2 anglicky Út
11:30–14:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 28S letní
311FIA1 Shooting exercise of FI - assistance 1 anglicky Z 1 24P zimní i letní
311FIA2 Shooting exercise of FI - assistance 2 anglicky Z 2 48P zimní i letní
311FIA3 Shooting exercise of FI - assistance 3 anglicky Z 3 72P zimní i letní
311FIA4 Shooting exercise of FI - assistance 4 anglicky Z 4 96P zimní i letní
311FIA5 Shooting exercise of FI - assistance 5 anglicky Z 5 120P zimní i letní
311SFI Short Fiction anglicky Z 5 75CS letní
311SFP1 Short Film Practical Analysis: Directing 1 anglicky ZK 3 2T zimní
311SFP2 Short Film Practical Analysis: Directing 2 anglicky St
18:10–19:45
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T letní
311SFE Sound for Editors
 
anglicky Z 1 12S zimní Předmět není vypsán
311SAE Soundtrack Aesthetics anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 3 (FAMU)
Z 2 2T letní
311MST Storyboarding anglicky Z 2 36SS zimní
311SWE Synchronization Week anglicky Z 1 30S zimní
311TSPR Technical Sound Production anglicky Čt
09:50–11:25
Z 1 12S zimní i letní
311HFS The History of Film Space
 
anglicky ZK 3 20S letní
311LOC The Language of Cinema anglicky Z 3 3T zimní
311LOC2 The Language of Cinema 2 anglicky Út
19:00–21:25
Učebna 3 (FAMU)
Z 3 3T letní
311TM1 Thesis Mentorship 1 anglicky Z 3 12S zimní
311TM2 Thesis Mentorship 2 anglicky Po
13:10–14:45
Učebna 2 (FAMU)
Z 4 14S letní
311TS Thesis Seminar anglicky Po
13:10–14:45
Učebna 2 (FAMU)
Z 2 14S letní
311MTSM Thesis Seminar Module anglicky Z 1 5S zimní
311TDD Tools of Directing Documentary anglicky Z 2 2T zimní
311TDD2 Tools of Directing Documentary 2 anglicky Út
17:20–18:55
Z 2 2T letní
311TOS Tools of Screenwriting anglicky ZK 3 2T zimní
311TOSO Touch the Sound anglicky Út
18:10–21:25
Učebna 5 (FAMU)
Z 3 2T letní
311TRE Triangle anglicky Z 5 letní
311TPA Triangle (PA) anglicky Z 3 letní
311TPM Triangle (PM) anglicky Z 6 letní
311UFP Understanding FIlm Production anglicky Z 3 2T zimní
311VT Visual Theory anglicky Čt
12:20–13:55
Projekce FAMU
ZK 3 2T letní
311VT0 Visual Theory anglicky Čt
16:30–18:05
Učebna 2 (FAMU)
ZK 3 2T zimní i letní
311WAC1 Working with Actors 1 anglicky ZK 3 4T zimní
311WAC2 Working with Actors 2 anglicky Čt
18:10–21:25
Učebna 3 (FAMU)
ZK 3 4T letní
311WD Workshop in Dramaturgy anglicky Út
08:15–09:45
Z 2 2T letní