Workshop in Dramaturgy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
311WD Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava anglicky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

By the end of the course students will:

-learn how to provide practical dramaturgical feedback

-analyze their own work

Forma studia

Seminar

Předpoklady a další požadavky

Script Analysis I, Script Analysis II

Obsah kurzu

This seminar looks at various dramatic concepts on either short films of other students or of a professional feature project. Students will write a dramaturgical analysis (minimum 600 words) of the script of their choice (writing of the fellow student, their own draft script/treatment or any other chosen script).

Doporučená nebo povinná literatura

ARISTOTLE. Poetics. 1st ed. Ann Arbor, MI: University of Michigan Press, 1967. 124 s.

BORDWELL, David. Narration in the fiction film. Madison: University of Wisconsin Press, 1985. 370 s. ISBN 0-299-10170-3.

FIELD, Syd. Screenplay : the foundations of screenwriting. New York: Dell Publishing, 1994. 262 s. ISBN 0-440-57647-4

HOWARD, David, MABLEY, Edward. The tools of screenwriting: a writer's guide to the craft and elements of a screenplay. New York: St. Martin Griffin, 1993. 298 s. ISBN 0-31211908-9.

MCKEE, Robert. Story: substance, structure, style, and the principles of screenwriting. London: Methuen, 1999. xi, 466 s. ISBN 978-0-413-71560-9.

ROEMER, Michael. Telling stories : postmodernism and the invalidation of traditional narrative. Lanham, Md. : Rowman & Littlefield, ©1997. xi, 499 s.

FLEISCHER, Jan. Of scripts and life: MFI, 2010. 278 s.

Hodnoticí metody a kritéria

The minimum attendance for passing the class is 70%. Students will be evaluated on their contribution and efforts to the class and the final text. The pass grade will be calculated as follows:

Attendance of the classes - 30%

Participation in class - 50%

Written analysis - 20%

Poznámka

-

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů