Teorie a praxe cvičení taijiquan

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
703MTPCT Z 1 12S česky

Garant předmětu

Michael KŇAŽKO

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michael KŇAŽKO

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Kurz seznámí posluchače s teoretickými a praktickými aspekty tradičního čínského cvičení taijiquan stylu Yang, jehož vnik a vývoj byl od počátku formován třemi hlavními filosofickými směry staré Číny, taoismem, konfuciánstvím a buddhismem. Posluchači si osvojí základy tradičního čínského cvičení, které napomáhá ke zlepšení výkonnosti a harmonie těla, mysli a ducha.

Forma studia

Výuka bude vedena praktickou formou ve výcvikovém středisku v Poněšicích 7. a 8. listopadu 2020.

Sobota 7. listopadu 2020

10:00 - 13:00

14:00 - 17:00

Neděle 8. listopadu 2020

10:00 - 13:00

Předpoklady a další požadavky

Na zapsání tohoto předmětu nejsou nutné žádné znalostí požadavky. Pro absolvování kurzu v Poněšicích je nutný dobrý zdravotní stav.

Výstroj: sportovní oblečení a obuv pro cvičení venku i v tělocvičně (povinné).

Obsah kurzu

  1. Cvičení zaměřená na zmírňování nepříznivých fyzických vlivů stresu na tělo a mysl.
  2. Meditační cvičení kultivující soustředění a celkové zklidnění cílená na udržení optimálního zdraví (ve smyslu zmírňování stresu a udržení homeostáze).
  3. Schopnost využití taiji jako formy sebeobrany je testem pochopení tohoto umění.

Doporučená nebo povinná literatura

YANG, Chengfu.

The Essence and Applications of Taijiquan, North Atlantic Books, 2005

CHEN, Weiming.

Tai Chi Chuan Ta Wen, Questions and Answers on Tai Chi Chuan, North Atlantic Books, 1985

FU, Zhongwen.

Mastering Yang Style Taijiquan, Blue Snake Books, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou úspěšného ukončení předmětu je aktivní účast na kurzu. Kredity jsou uděleny na základě aktivity na cvičeních.

Webová stránka předmětu

http://www.tradicnitaiji.cz/

Poznámka

Kurz proběhne ve výcvikovém středisku v Poněšicích. Výuku povede MgA. Michael Kňažko.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
07.11.2020 10:00–17:00 Michael KŇAŽKO
Modul proběhne v Poněšicích paralelka 1
08.11.2020 10:00–13:00 Michael KŇAŽKO
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů