Film, Television and Photography (N8217)

Typ programu Forma studia Profil programu Standardní doba studia Jazyk výuky Katedra
magisterský navazující na bakalářský 3 roky anglicky

Garant studijního programu

Cíle studia ve studijním programu

Profil absolventa studijního programu

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Obecné informace o přijímacím řízení

Návaznost na další typy studijních programů

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

Další studijní povinnosti

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
12. 3. 2013

Výčet oborů/specializací

Studijní plány programu