Volitelné předměty oborové

Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh Zakončení Kredity Rozsah Semestr
Vyučující
203FTA1 Filmová a televizní scénografie 1
 
anglicky ZK 4 2T zimní Předmět není vypsán
203FTA2 Filmová a televizní scénografie 2
 
anglicky ZK 4 2T letní Předmět není vypsán
203AKO1 Kostým 1
 
anglicky Z 4 12S zimní Předmět není vypsán
203AKO2 Kostým 2
 
anglicky Z 4 12S letní Předmět není vypsán
203AKO3 Kostým 3
 
anglicky Z 4 12S zimní Předmět není vypsán
203AKO4 Kostým 4 anglicky Z 4 12S letní
203SCT1 Scénická technologie 1
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
203SCT2 Scénická technologie 2
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
203SCT3 Scénická technologie 3
 
anglicky Z 2 2T zimní Předmět není vypsán
203SCT4 Scénická technologie 4
 
anglicky ZK 2 2T letní Předmět není vypsán
203ASV1 Světelný design - kurz 1
 
anglicky Z 4 20S zimní Předmět není vypsán
203ASV2 Světelný design - kurz 2
 
anglicky ZK 4 20S letní Předmět není vypsán
201EZR1 Základy režie 1
 
anglicky Z 2 4T zimní i letní Předmět není vypsán