Praktická cvičení Bc. - AJ

Skrýt předměty nevyučované v aktuálním semestru
Kód Název předmětu Jazyk výuky Rozvrh ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
Vyučující zakončení kredity rozsah zakončení kredity rozsah
305CAT Atelier 2. ročníku CDM
 
anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CDO Documentary 2. ročníku CDM
 
anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CGP Graduation Project 3. ročníku CDM anglicky, česky Z 6 0S Z 6 0S
305CRE Rainbow Excercise 35mm 2. ročníku CINKK anglicky, česky Z 3 0S Z 3 0S
305CSF Short Fiction 2. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S
305CT Triangle 1. ročníku CDM anglicky, česky Z 4 0S Z 4 0S