Documentary 2. ročníku CDM

Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
305CDO zápočet 4 0 hodiny výuky za celý semestr (45 minut), 100 až 120 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Pavel BERČÍK, Jaromír KALLISTA, Jiří KONEČNÝ, Kateřina ONDŘEJKOVÁ, Petr OUKROPEC, Michal REITLER, Ondřej ZIMA

Obsah

Student produkce zajišťuje celkovou realizaci praktického cvičení (audiovizuální dílo, dále jen AVD) od developmentu až po uzavření v odd. FAMU Intentational a to dle platných vnitřních předpisů FAMU.

Student se na začátku akademického roku seznámí s aktuálním hamonogramem tvorby praktického cvičení a s výrobními parametry definavanými FAMU International a dalšími pravidly výroby, kterými se musí řídit.

Documentary 2. ročníku CDM (FAMU International) je praktické cvičení studentů anglického programu a má následující parametry:

termín realizace: listopad

technologie: HD digitální

čistá metráž/stopáž: 15 minut

počet natáčecích dní: 5

Student je povinen průběh praktického cvičení konzultovat se svým vedoucím dílny a neprodleně upozornit na vzniklé komplikace, které by bránily dané praktické cvičení dle zadaných parametrů (včetně harmonogramu realizace) ukončit.

Student je povinen se účastnit veškerých porad či konzultací souvisejících s výrobou cvičení (prezentace a pitchingy, předrealizační porady, realizační porady, postproduční porady apod.).

Student se nesmí podílet na tvorbě AVD pokud by rozsah práce na praktickém cvičení bránil v plnění dalších studijních povinností.

Výsledky učení

Cíle praktického cvičení:

Student

●si během procesu výroby AVD ověří své teoretické znalosti

●prohloubí se znalosti znalosti aglického jazyka v praxi za použití oborové terminologie

●aplikuje své teoretické znalostí v praxi

●naučí se spolupracovat při tvorbě AVD se studenty ostatních oborů v mezinárodním štábu

Předpoklady a další požadavky

x

Literatura

x

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro udělení hodnocení (kreditových bodů) za realizaci praktického cvičení je jeho kompletní dokončení, které je potvrzeno ředitelem (nebo jeho pověřeným zástupcem) ze Studia FAMU a předáním veškeré dokumentace k příslušnému praktickému cvičení. Dokumentace obsahuje zejména:

●Všechny typy smluv nutné pro dané praktické cvičení (autoři, studenti, účinkující, koprodukční smlouvy, sponzoři, hudba/skladatel ap.)

●Námět, synopse, literární a technický scénář, případně i storyboard

●Aproximativní rozpočet

●Výrobní list a zápis z realizační porady

●Výrobní a natáčení plán

●Denní dispozice

●Denní zprávy

●Hudební sestava

●Závěrečné vyúčtování

●Závěrečná výrobní zpráva

●Fotografie z natáčení, fotosky

●Titulková listina

●Dialogová listina v českém i anglickém jazyce

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů