Zjednodušený studijní plán Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Studijní program: Dramatická umění
Studijní obor: Alternativní a loutková tvorba a její teorie

Typ studia: Doktorské

Studijní plán: celkový | zjednodušený

1. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
284DSEM1 Doktorský seminář 1 ZK 10
284VYZK1 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 1 ZK 10
284VYZT1 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
284DSEM2 Doktorský seminář 2 ZK 10
284VYZK2 Výzkum a souvislosti interakce komponentů -kreativní část 2 ZK 10
284VYZT2 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 2 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
284DSEM3 Doktorský seminář 3 ZK 10
284VYZK3 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 3 ZK 10
284VYZT3 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 3 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60

4. ročník

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
284DSEM4 Doktorský seminář 4 ZK 10
284VYZK4 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - kreativní část 4 ZK 10
284VYZT4 Výzkum a souvislosti interakce komponentů - teoretická část 4 ZK 10
Kreditů z povinných předmětů 30

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 30
Celkem kreditů za ročník 60