PhDr. Vladimír CZUMALO, CSc.

Email:
vladimir.czumalo@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
 • Bouška Ondřej – Vývoj státnického portrétu
 • MgA. Hrabětová Kristina – Česká reklamní fotografie v období normalizace (Podniky zahraničního obchodu)
 • Stecker David – Fotografie - médium světla a času anebo současného umění?
 • Bouška Ondřej – Státnický portrét po nástupu fotografie
 • BcA. Hrdinová Veronika – Ikony na hladině
 • Horáčková Helena – Blahoslavení chudí duchem neboť jejich je království nebeské
 • BcA. Kliment Jáchym – Princip podobnosti ve vztahu k fotografii
 • Ulver Filip – Dílo Jiřího Davida
 • BcA. Macháček Petr – Internetové fotogalerie
 • MgA. Kliment Jáchym – Podobnost a zobrazení
 • Faukner Jan – Ivan Pinkava a Adi Nes
 • MgA. Diringerová Alžběta – Reflexe ekonomických krizí ve fotografii
 • BcA. Kryvenko Anna – Architektura v (anti)utopických filmech třicátých let