Mgr. Vladimír HENDRICH

Email:
vladimir.hendrich@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Janáček Tomáš – Preskripce norem filmového vyprávění a dramatické stavby v konfrontaci s odchylkami od těchto struktur dílech vybraných evropských filmařů.?