English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Mgr. Vladimír HENDRICH

Email:
vladimir.hendrich@famu.cz
Předměty:
Vedené obhájené VŠKP:
  • BcA. Janáček Tomáš – Preskripce norem filmového vyprávění a dramatické stavby v konfrontaci s odchylkami od těchto struktur dílech vybraných evropských filmařů.?
Platnost dat k 23. 6. 2018