Play in Orchestra 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
100HO1 Z 3 BLOK Czech winter

Subject guarantor

Ivan KLÁNSKÝ

Name of lecturer(s)

Ivan KLÁNSKÝ, Vlastimil MAREŠ

Learning outcomes of the course unit

  1. Seznámit posluchače se základním klasickým a romantickým repertoárem
  2. Připravit posluchače ke vstupu do profesionálního prostředí
  3. Naučit posluchače kolektivnímu vnímání hudby a spolupráci v rámci orchestru

Mode of study

příprava hry partů, zkouškový proces, veřejné koncertní vystoupení

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Knowledge of the fundamental classical and romatic music repertoires.

Recommended or required reading

Orchestral parts.

Assessment methods and criteria

Attendance, credit.

Note

None

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans