History of Music of 20th Century 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107DHD1 Z 3 2 seminar hours (45 min) of instruction per week, 54 to 69 hours of self-study Czech winter

Subject guarantor

Jiřina MAREŠOVÁ

Name of lecturer(s)

Jiřina MAREŠOVÁ

Learning outcomes of the course unit

This is an obligatory course in the second year of bachelor's study. It is designed as a two-semesters of instruction. The condition for taking the course is the completion of History of Music in the first year of study. Credit and exam grades for this course will be through a written exam on the lecture material from both semesters.

Mode of study

Lecture, sample analysis from selected media recordings (CD, DVD, etc,) sending study texts to individual students.

Prerequisites and co-requisites

Completion of DTH 1 and DTH 2.

Course contents

Presentation of the history of 20th century music with a presentation of music of the second half of the 19th century, from the period of New Romantic and impressionism to the turn of the century. This focuses on a presentation of an integrated topic range and new approach to individual artistic figures. It is divided into music of the first half of the 20th century and the post-war development in detail.

The presentation is supplemented as needed with sound or audio-visual samples.

History of 20th Century Music content - topic range:

Winter semester:

Schoenberg vs. Stravinsky

Summer semester:

Recommended or required reading

Abraham, Gerald: Stručné dejiny hudby. Bratislava 2003 ( - překlad z angl.)

Bek, Josef: Světová hudba 20. století. Praha 1968.

Busoni, Ferruccio: Návrh nové estetiky hudebního umění in: Konserva. Na hudbu 2001/12,

s. 241 – 297 (reprint 1. českého překladu z časopisu Rytmus 1939/40, č. 2 – 10).

Černý, Miloslav K.: Nástin vývovoje symfonie od počátku do poloviny 20.století, Olomouc 2002.

Čeští skladatelé současnosti. Praha 1985.

Dibelius, Ulrich: Moderne Musik: I. 1945 – 1965. Mainz 1988

II. 1965 – 1985. Mainz 1991.

Holzknecht, Václav: Claude Debussy. Praha 1958.

Holzknecht, Václav: Hudební skupina Mánesa. Praha 1969.

Hradecký, Emil: Paul Hindemith. Svár teorie s praxí.

Hrčková a kol.: Dějiny hudby, díl VI., 20. století. Praha 2006.

Lébl, Vladimír: Csty moderní opery. Praha 1961.

Navrátil, Miloslav: Dějiny hudby. Ostrava 1996.

Smolka, Jaroslav a kolektiv: Dějiny hudby. Praga, Togga 2001.

Smolka, Jaroslav: Dějiny hudby jako vědní obor a jejich periodizace, Scripta HAMU, Praha 1990.

Spurný, Lubomír: Heinrich Schenker, dávný neznámý. Olomouc 2000.

Šeda, Jaroslav: Česká hudba 1945 – 1980 in Hudební věda 1981, č. 3 s. 195 – 236.

Štědroň, Miloš: Leoš Janáček a hudba 20. století. Brno 1998.

Štěpánek, Vladimír: Francouzská moderní hudba. Praha 1967.

Vysloužil, Jiří: Hudobníci 20. storočia. Bratislava 1964.

Assessment methods and criteria

Mastery of the lecture material based on knowledge from lecture and independent text study.

Range of questions for the credit and exam will be available at the end of both semesters.

Note

none

Schedule for winter semester 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room H2025
classroom

(Hartig Palace)
MAREŠOVÁ J.
10:45–12:15
(lecture parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 10:45–12:15 Jiřina MAREŠOVÁ classroom
Hartig Palace
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2022/2023:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans