Methodology of Folk Dance 5

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107ML5 Z 4 1+1/T Czech winter

Subject guarantor

Marie FRIČOVÁ

Name of lecturer(s)

Marie FRIČOVÁ

Learning outcomes of the course unit

Expansion of dance style characteristics of folklore regions. Dance styles of the Czech national revival. Methodical instruction in high Czech lifts.

Mode of study

Method preparations for the instruction of folk dance for the 6th study year. Creation of model instruction lessons according to dance conservatory curricula.

Prerequisites and co-requisites

Completion of Folkdance Methods 4.

Course contents

Target work at the barre: In later study years the work at the barre is reduced in frequency. The students learn to use this work with a target and for the technical masterz of complex dance steps. The are more complex combinations of shifts, heel stamps, half-toe and whole foot. Individual movement motifs of the Slovacko Verbuňk.

More complex motifs of folkdance: Czech national polka (from the national rebirth period) in various pair holdsa manners of execution. Steps and motifs of the Furiant (from various regions - Hradecký, Polabský, Horácký), Hanácká walk, polka and run, Starodavný dance steps from Valašsko and Lašsko, Lašsko Mazurkas (running, stamping, in two steps, with pigeon step). Method and technique preparations for Czech high lifts.

Dance repertoire: Jumping and shaking Polka, Southern Bohemia reel, Sousedská with lifts, Špicpolka from Lipenský Záhoří, dances with changing beats (Latovák, Pětičtvrteční, Pádavec), Esmeralda (polka of the national rebirthí), Beseda (Czech salon dance), Starodávný, Trojke, Cófavá, Odzemek, Ondraš, Karičky (other dance motifs, more complex rhythmic and spatial ornaments).

Recommended or required reading

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Karel, Link: Beseda, Český salonní tanec, Praha 1944

Bonuš, František: Společenské tance z doby národního obrození, Plzeň 1966

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991

Assessment methods and criteria

Preparations for instruction of folkdance for 6th year students, creation of a model instruction lesson. Preparations of dance variations with firm and not firm relations to the music accompaniment. Simplification of variations and other adjustments to prepared figures.

Course web page

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=309

Note

None

Schedule for winter semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2020/2021:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans