Folk Dance Education Seminar 5

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
107PSL5 Z 3 1T Czech winter

Subject guarantor

Marie FRIČOVÁ

Name of lecturer(s)

Marie FRIČOVÁ

Learning outcomes of the course unit

This course is linked to the Education Seminar 4 course. It covers Eastern Bohemia. Students create a movement prep for a selected area.

Mode of study

Watching films, dance recordings of individual areas and the mastery of selected dances in the course in the dance hall.

Prerequisites and co-requisites

Independent student activity. Focused on acquireing information about the given region whose development will be used in teaching folkdance.

Course contents

Dances of Eastern Bohemia: A broad region in both music and dance tradition, Eastern Bohemia has an important place in Czech cultural life.

Old types of Czech dances spread quickly in this area and are noted in some of the oldest sources.

a)Jičínsko a Hořicko: Chrasták ze Suchorad, Bednář z Hořicka, Holubička ze Zámezí, Sousedská z Hořicka, Zouvák z Cerekvice

b)Královahradecko a Pardubicko: Dupák z Královeh., Furiant z Královeh., Vrták z Jaroměře, Kotek, Krakováčky z Bohdanče

c)Čáslavsko: Břitva a Hulán z Havlíčkobrodska, Sil sem proso na souvrati

d)Chrudimsko and Nasavrcko: Ráček ze Střítěže, Cikánka z Chrudimi, Kradená, mateník z Nové Vsi u Chrudimi, Latovák z Lipky, Košíček, mazurka z Nové Vsi, Směsek z Velké Stříteže

e)Pacovsko a Pelhřimovsko: Přibíračka - zpáteční z Pelhřimovska, Pšenička z Pacovska,

Hlinecko: Husa černá, kejbavá a polka z Holetína, Zpáteční z Vojtěchova, Minet - couravá z Hlinecka

Poličsko: Holka neznámá, Salát, Svitavská, Taliján, směsek z Nedvězí, Bajdyš, Hrách, z Nedvězí, Oklepák z Pusté Rybné, Šotyš z Nedvězí

f)Podorlicko: Houser, mateník z Uřínovic, Pardubačka, mateník z Přímu, Parduvák,

mateník z Rychnova n/Kn., Břitva z Újezdu, Na půl skoku z Merklova, Rejdovák a

Rejdovačka z Lipovky, Točená polka z Černíkovic

g)Podkrkonoší: Cibulářská z Podkrkonoší, Moták, Dvoukročák ? hopkovaná, mateník

z Podkrkonoší, Tkadlec ze Štěpanic, Kalcouský z Mreklova, Kovářský ze Štěpnic,

Mlynářský z Horní Branné, Švec z Jestřabí, Šotyš nakračovaný - kominík z

Podkrkonoší, Vosika z okolí Vrchlabí

Recommended or required reading

Laudová, Hannah: Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska díl, III. Východní Čechy, Ústav lidové kultury Strážnice 1997.

Adámek, Karel: Bibliografie kraje chrudimského, Chrudim 1899-1905.

Erben, Karel Jaromír: Prostonárodní české písně a říkadla, Praha 1862-64.

Holas, Čeněk: České národní písně a tance, Praha 1910.

Neruda, Jan: České národní tance, Praha 1947.

Plicka, Karel: Český zpěvník, Praha 1940.

Zemánek, Josef: Tance našich okresů Chrudimsko-Nasavrcko, Chrudim 1912.

Assessment methods and criteria

Partipation in class, preparation of at least one movement-dance variation for the folklore area covered (technique preparations of the dance skills of the given area) are required.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
Thu
room H1041
black studio

(Hartigovský palác)
FRIČOVÁ M.
10:45–12:15
(parallel1)
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Thu 10:45–12:15 Marie FRIČOVÁ black studio
Hartigovský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans