Compositions Analysis 2

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
108RS2 ZK 5 2T Czech summer

Subject guarantor

Vít HAVLÍČEK

Name of lecturer(s)

Ivana BAŽANTOVÁ, Vít HAVLÍČEK, Martin HYBLER, Lukáš MATOUŠEK

Learning outcomes of the course unit

The course aim is the greatest glimpse into a music text. An understanding of a musical weaving from a vertical and horizontal, as well as from a perspective of detail and as a whole. The relationship of music content to the music stylization used. The connecting of a „musicalized“ text with the use of music. In a work for stage, the relationship of the action to the music. Linkages to other types of arts, philosophy.

The course aim is:

  1. Broadening student knowledge in harmony, counterpoint, music form, instrumentation and structure through analysis.
  2. Acquaintance with a selected work of music from an analytical perspective.
  3. Learning new era analysis procedures appropriate for learning works of the 20th and 21st centuries.

Mode of study

Analyses of composition score reading (form, harmony, counterpoint, structure, instrumentation and other characteristic elements in a composition). Subsequent listening to composition recordings with a score. Comparison of analyses. Paper writing and creation of a graphic analysis. Discussion of the presented analysis.

Prerequisites and co-requisites

1 Knowledge of music theory basics

  1. Good bearing in the development of European Music.

Course contents

Na počátku semestru pedagog připraví studentům několik ukázkových rozborů, aby jim rozšířil získané znalosti z 1. semestru a podrobněji je zasvětil do problematiky předmětu.

Studenti ve druhé polovině semestru pracují na analýze jedné skladby 20. a 21. století, zadané s přihlédnutím k jejich individuálním preferencím a dispozicím. Nejméně jednou za semestr prezentují konečnou podobu své kompletní analýzy na semináři a vypracují písemnou verzi rozboru s přihlédnutím k připomínkám vzešlým z jejich prezentace na semináři.

Recommended or required reading

BURLAS, Ladislav: Formy a druhy hudobného umenia, 3. vyd. Opus Bratislava 1978.

HONS, Miloš: Hudební analýza, Togga, Praha 2011

HONS, Miloš: Hudba zvaná symfonie, Togga, Praha 2005

HŮLA, Zdeněk: Nauka o harmonii, SNKLU, Praha 1956

HŮLA, Zdeněk: Nauka o kontrapunktu. Editio Supraphon, Praha 1985.

JANEČEK, Karel: Hudební formy. SNKLHU, Praha 1955.

JANEČEK, Karel: Melodika. SNKLHU, Praha 1956.

JANEČEK, Karel: Harmonie rozborem. SHV Praha l963.

JANEČEK, Karel: Tektonika. Supraphon, Praha 1968.

JANEČEK, Karel: Základy moderní harmonie. Nakladatelství ČSAV, Praha 1965.

KOHOUTEK, Ctirad: Hudební styly z hlediska skladatele, Panton, Praha 1976.

RISINGER, Karel: Hierarchie hudebních celků v novodobé evropské hudbě. Panton, Praha 1969.

TICHÝ, Vladimír: Harmonicky myslet a slyšet. HAMU, Praha 1996.

TICHÝ, Vladimír: Úvod do studia hudební kinetiky. HAMU, Praha.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on: class participation, completion and presentation of the semester paper which, in the first semester, is presented in class and in the second semester, aside from the class presentation, a written analysis is submitted.

In the second semester, as well, the student sits an exam which is to check the knowledge acquired during the semester in specific analyses and the management of analytical methods. Part of this is the submission and defense of a developed analysis for the second semester.

The overall grading is comprised of 60% for class participation and 40% for the course writing.

Note

none

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans