Written Bachelor Work 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
110PBA1 Z 2 1T Czech winter

Subject guarantor

Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Name of lecturer(s)

Roman BĚLOR, Ingeborg RADOK ŽÁDNÁ, Jiří ŠTILEC

Learning outcomes of the course unit

V písemné podobě předvést schopnost samostatné práce s prameny a literaturou se zaměřením na hudebně producentskou praxi

Mode of study

contact instruction

Prerequisites and co-requisites

výstupem je písemná bakalářská práce podle daných požadavků

Course contents

podle povahy tématu na základě

konzultace a po schválení pedagogem

Recommended or required reading

According to considerations of topics based on consultations with and approval of the instructor.

Assessment methods and criteria

Hodnocena bude úroveň a výsledky příslušné bakalářské práce.

Note

Nejsou.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans