Music Production Seminar 3

Subject is not scheduled Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
110SHP3 Z 1 2T Czech winter

Subject guarantor

Jiří ŠTILEC

Name of lecturer(s)

Roman BĚLOR, Jiří ŠTILEC

Learning outcomes of the course unit

Samostatná práce, vyjadřování a obhajoba formou diskuse

Mode of study

contact instruction

Prerequisites and co-requisites

Výstupem jsou písemné příspěvky, analýzy a závěrečné písemné práce

vycházející z praktických úkolů studentů

Course contents

Podle témat písemných prací a akutálně podle dalších zvolených okruhů nebo návštěv osobností

Recommended or required reading

According to selected topic

Assessment methods and criteria

Aktivita na seminářích a příslušné písemné příspěvky přednesné a obhájené na seminářích.

Note

Nejsou.

Schedule for winter semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans