Directing Screenings 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302PRR1 Z 2 26S Czech winter

Subject guarantor

Marek BOUDA

Name of lecturer(s)

Marek BOUDA

Learning outcomes of the course unit

Cílem projekcí je mj. vlastní reflexe, bádání a uvědomění si různorodosti, bohatství filmového vyjadřování na podkladě vesměs nestandardních filmových děl.

Rozbor by měl především obohatit - inspirovat samotného pisatele.

Mode of study

projekce, jen výjimečně diskuse s pedagogem

Prerequisites and co-requisites

Před zapsáním předmětu je nutná orientace a základní znalosti z doporučené literatury, která je uvedena ve studijních materiálech.

Course contents

Promítání filmů z filmového pásu, videa či DVD.

Každý z filmů je příznačný výjimečností svého tvůrce a jeho specifickým jazykem.

Výběr filmů je prováděn dle vkusu pedagogů a potřeb katedry režie.

Projekce však nejsou propojeny s následnou diskusí s pedagogy, i když může dojít k výjimce.

Studenti mají filmy „samozažívat“.

Recommended or required reading

DOPORUČENÁ literatura :

(k nalezení v knihovně FAMU, vřele doporučuji nastudovat , znalosti kdykoliv zúročíte, k problematice nejen k rozboru::

kapitoly(neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Style as a Formal System: Summary; Film Criticism: Sample Analyses

kapitoly (neuvádím strany neb kniha vyšla v mnoha vydáních):

Seeing with a Moviemakers Eye; Aesthetics and Authorship (zejména podkapitola Form and Style); Mise en Scene

Albatros, Praha 2004

kapitola Jazyk filmu: znaky a syntaxe, s.148-223 POVINNÉ; totožná kapitola, jen v jiném překladu, je v knize Sborník filmové teorie 1 Angloamerické studie (ČFÚ, Praha 1991)

zde též minimálně doporučuji kapitoly Základy filmové estetiky, Filmové žánry: Mýtus, rituál a sociodrama

skripta FAMU

kapitola Podíl scenáristů (Skladebné způsoby vyprávění; Stylistické figury)

POVINNÁ literatura :

Melantrich, Praha 1990

kapitola Vávra: Hrubín , s.165-186, (ukázka jednoho ze zdařilých a detailních přístupů k rozboru filmového díla)

Pro ty, co chtějí vědět mnohem víc (např. o problematice narace, stylu, autorském filmu):

The University of Chicago Press, 2007

The University of Wisconsin Press, 1985

Assessment methods and criteria

UDĚLENÍ ZÁPOČTU bude podmíněno podrobným rozborem jednoho libovolného filmu uváděného na projekci (minimálně 4 strany textu A4), případně (při slabé docházce, nevyhovujícím rozboru) přepracovaným rozborem či/a úspěšně zvládnutým pohovorem o problematice ostatních filmů uváděné série, včetně filmu, jehož rozbor student dodal. Pro udělení zápočtu je též nutná znalost povinné literatury, může se to stát předmětem prozkoušení.

ROZBOR se týká všech složek filmového díla a jeho poetiky (např. téma, obraz, zvuk, mizanscéna, narace, styl, forma, montáž, herectví, kontext s ostatní tvorbou režiséra, jiných autorů či s filmovou historií, jinými druhy umění, apod.) a je přínosné uvést i své subjektivní názory, ale podložené , ne pouhé dojmy či osobní averze, případně jen nadšenectví. Nejde o recenzi či anonci nebo článek z barevného časopisu nebo popis děje!

Note

-

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 124
Projection Room

(Lažanský palác)
BOUDA M.
18:10–20:35
EVEN WEEK

(parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 18:10–20:35 Marek BOUDA Projection Room
Lažanský palác
parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans