Stage setting in the Cinematography 3

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
302SAV3 Z 2 21S Czech winter

Subject guarantor

Radim VALAK

Name of lecturer(s)

Radim VALAK

Learning outcomes of the course unit

Seznámit posluchače (hlavně filmové režie) s úlohou a významem filmové výpravy ve filmu jako v komplexním uměleckém celku, prohloubit jeho znalosti o významu výtvarné stránky filmu a obrazového ztvárnění, poskytnout znalosti, jak má student ve své tvorbě pracovat s výpravou a používat výtvarné prvky.

Mode of study

Promítání celovečerních filmů, filmových ukázek a krátkých filmů z 35mm kopie. Rozprava o promítaných filmech, struktuře filmové řeči, výtvarné stránce filmu, filmové architektuře a výpravě.

Prerequisites and co-requisites

Orientace v dějinách světové kinematografie; znalost základních stavebních prvků filmu, metod filmové řeči a filmové režie.

Course contents

V předmětu se zaměříme na výtvarnou a obrazovou stylizaci ve filmu. Na zvolených filmech a filmových ukázkách představíme jednotlivé směry ve filmové výpravě v dějinách kinematografie, budeme analyzovat prostor a hloubku filmového obrazu. Zastavíme se u jednotlivých prvků výtvarna ve filmu, budeme si všímat práce předních světových a českých filmových výtvarníků. V každém semestru si povšimneme výtvarné stylizace ve vybraných filmech (v každém semestru jiných), vybraných se zaměřením na zvolené období, žánr, tematiku a způsob zpracování. Zároveň začleníme filmy do historických souvislostí, zaměříme se na žánrová kritéria z hlediska filmové výpravy.

Recommended or required reading

Český hraný film IV. (kol. autorů), 1961-1970, NFA, 2004

Český hraný film V. (kol. autorů), 1971-1980, NFA, 2007

Český hraný film VI. (kol. autorů), 1981-1993, NFA, 2010

Články českých a zahraničních odborných časopisů o prezentovaných filmech (Filmový přehled - NFA, Iluminace - NFA, Panorama zahraničního filmového tisku - Čs. filmový ústav, Cinepur, Film a doba, Cahiers du Cinema, Espresso, Sight and Sound, Cinema Nuovo)

Assessment methods and criteria

Kredity jsou uděleny na základě účasti na projekcích, studentovy aktivity během diskusí k filmům a na základě vypracování 2 až 3 písemných prací - rozborů filmové výpravy a výtvarných prvků ve vybraných filmech nebo postřehů k celému cyklu projekcí.

Note

-

Further information

This course is an elective for all AMU students

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 124
Projection Room

(Lažanský palác)
VALAK R.
12:20–14:45
(parallel2)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 12:20–14:45 Radim VALAK Projection Room
Lažanský palác
parallel2

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans