Czech documentary film after a year 1989 2

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303CDS2 Z 1 12S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Learning outcomes of the course unit

Study results:

Students are introduced to the latest Czech documentaries in the context of their development in the past decade. Students directly participate in the preparations of the class and develop critical thought in the writing of a final course paper in which on a chosen work or phenomenon.

Mode of study

class

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu a tematické okruhy:

Cílem semináře je seznámit studenty s nejnovějšími díly české dokumentární tvorby v přímé souvislosti s vývojem českého dokumentu po roce 1989. Seminář zpřehledňuje aktuální dokumentární tvorbu, a to nejen filmů, uváděných v českých televizích, na filmových festivalech či v kinech, ale také pomezních žánrů televizní produkce, které využívají dokumentárních prvků (reality show, docudrama, docusoap). Na průběžném mapování české dokumentární produkce, tedy rok od roku se proměňující, se podílejí přímo studenti, kteří pracují se zadanými filmy, připravují si ukázky a komentáře a iniciují diskusi. Pedagog zajišťuje výběr filmů a televizních pořadů, garantuje obeznámenost s širším kontextem a přesnost informací, moderuje diskusi, jež se opírá o zhlédnuté ukázky a znalost dalších filmů.

V rámci semináře by měli studenti zaujímat stanoviska k exemplárním příkladům současné české dokumentární tvorby. Seminář sice vychází z průběžného dějepisu českého dokumentu po roce 1989, ale nesoustřeďuje se pouze na umělecky významná díla, nýbrž mapuje celou aktuální tvorbu včetně ukázek nejrůznějších televizních cyklů, českých verzí převzatých televizních formátů i pokleslých pořadů využívajících dokumentaristických prvků. Koncept semináře upřednostňuje to, co je v české tvorbě aktuální, jeho cílem je neustále seznamovat studenty s novou českou produkci. Společně s konkrétními filmy se zaměřuje i na podmínky, za jakých vznikají, na důvody, proč vznikají, případně co v českém kontextu reprezentují, bere tedy v potaz také společenské, politické, kulturní a historické okolnosti. Seminář tak je diskusním prostorem umožňujícím neustále nově pojmenovávat vztah mezi dokumentární tvorbou a společenskou realitou.

Recommended or required reading

Recommended literature:

Current viewable and available network articles and interviews on discussed films.

Periodicals in print and on the network: DokRevue, 25fps, Cinepur, Film a spiritualita, Film a doba, Kinečko, Revue filmového přehledu, Zóna.

ADLER, Rudolf. Cesta k filmovému dokumentu. 3., rozš. vyd. Praha: Akademie múzických umění, Filmová a TV fakulta, 2001. 90 s. Studijní texty. ISBN 80-85883-72-4.

GŁOWA, Jadwiga. Dokument filmowy epoki Havla. Kraków: Rabid, 2005. 225 s. ISBN 83-88668-98-6.

KORDA, Jakub. Úvod do studia televize 2. Faktuální televize a její žánry: studijní text pro kombinované studium. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. 63 s. Studijní opory. ISBN 978-80-244-3611-1.

NAVRÁTIL, Antonín. Cesty k pravdě či lži: 70 let československého dokumentárního filmu. 2. vyd., (1. v nakl. AMU). Praha: Akademie múzických umění v Praze, Filmová a televizní fakulta v Nakladatelství AMU, 2002. 285 s. ISBN 80-7331-909-8.

ŠTOLL, Martin a kol. Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. 695 s. ISBN 978-80-7277-417-3.

ŠVOMA, Martin. Karel Vachek etc. Vyd. 1. V Praze: Akademie múzických umění, 2008. 312 s. Edice 20/21. ISBN 978-80-7331-122-3.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a TŘEŠTÍK, Michael. Časosběrný dokumentární film. Vydání první. Praha: NAMU, 2015. 176 stran. ISBN 978-80-7331-355-5.

TŘEŠTÍKOVÁ, Helena a KOSATÍK, Pavel. Sběrná kniha. Vydání první. V Praze: Paseka, 2017. 335 stran. ISBN 978-80-7432-752-0.

JEŠUTOVÁ, Eva a kol. 99 významných tvůrců rozhlasových dokumentů. Vyd. 1. Praha: Radioservis, 2013. 263 s. ISBN 978-80-87530-31-3.

HUČKOVÁ, Jadwiga, ed., KŘIPAČ, Jan, ed. a ŁYKO, Iwona, ed. Český a polský dokumentární film v éře evropeizace = Czeski i polski film dokumentalny w czasach europeizacji. Překlad Joanna Derdowska. Vydání první. [Praha]: Národní filmový archiv, 2015. 240 stran. ISBN 978-80-7004-164-2.

FERENČUHOVÁ, Mária, ed. Dokumentárny film v krajinách V4. 1. vydanie. Bratislava: Vysoká škola múzických umení, Filmová a televízna fakulta, 2014. 231 stran. ISBN 978-80-89439-65-2.

KOPAL, Petr a BLAŽEK, Petr. Film a dějiny. Vyd. 1. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2004. 406 s. ISBN 80-7106-667-2.

KOPAL, Petr a kol. Film a dějiny. 7, Propaganda. Vydání první. Praha: Václav Žák - Casablanca, 2018. 380 stran. ISBN 978-80-87292-44-0.

ČESÁLKOVÁ, Lucie, ed. Generace Jihlava. V češtině vyd. 1. [Brno]: Větrné mlýny ve spolupráci s Akademií múzických umění v Praze - Nakladatelstvím AMU, 2014. 334 s. Vysočina. ISBN 978-80-7443-109-8.

SCHLEGEL, Hans-Joachim, ed. Podvratná kamera: jiná realita v dokumentárním filmu střední a východní Evropy. Vyd. 1. Praha: Malá Skála, 2003. 365 s. Světový dokumentární film; 1. ISBN 80-86776-00-X.

ČULÍK, Jan. Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. Vyd. 1. Brno: Host, 2007. 653 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7294-254-1.

Assessment methods and criteria

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans