Czech documentary film after a year 1989 4

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303CDS4 Z 1 12S Czech summer

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Petr KUBICA

Learning outcomes of the course unit

Cílem studia je zpřehlednění aktuální české dokumentární tvorby, a to nejen filmů, uváděných v českých televizích, na filmových festivalech či v kinech, ale také pomezních žánrů televizní produkce, které využívají dokumentárních prvků (reality show, dokudramata, dokusoap).

Mode of study

průběžné představování české dokumentární produkce, studenti mají zadané vybrané filmy, které představí ukázkou a komentářem, diskuse probíhá nad jednotlivými filmy s důrazem na pojmenování problematických prvků

Prerequisites and co-requisites

Student musí mít absolvované přednášky z historie české kinematografie.

Course contents

V rámci semináře by měli studenti zaujímat stanoviska k exemplárním příkladům současné české dokumentární tvorby. Seminář sice vychází z průběžného dějepisu českého dokumentu po roce 1989, ale nesoustřeďuje se pouze na umělecky významná díla, nýbrž mapuje celou aktuální tvorbu včetně ukázek nejrůznějších televizních cyklů, českých verzí převzatých televizních formátů i pokleslých pořadů využívajících dokumentaristických prvků. Koncept semináře upřednostňuje to, co je v české tvorbě aktuální, jeho cílem je neustále vést v patrnosti novou českou produkci. Společně s konkrétními filmy se zaměřuje i na podmínky, za jakých vznikají, na důvody, proč vznikají, případně co v českém kontextu reprezentují, bere tedy v potaz také mimofilmové rámcové okolnosti. Seminář tak je diskusním prostorem umožňujícím neustále nově pojmenovávat vztah mezi dokumentární tvorbou a společenskou realitou.

Recommended or required reading

The fundamental study material is selected films representing current Czech Documentary works.

Literature for 2011:

Čulík, Jan: Jací jsme: česká společnost v hraném filmu devadesátých a nultých let. 1. vyd. Brno, Host, 2007. ISBN 978-80-7294-254-1

Film a dějiny (editor Petr Kopal; Petr Blažek ... [et al.]). 1. vyd. Praha: NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2005. ISBN 80-7106-667-2

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

Assessment methods and criteria

Podmínky úspěšného ukončení předmětu:

účast a aktivita na seminářích,

prezentace filmů včetně výběrů konkrétních ukázek,

vypracování anotací k jednotlivým filmům,

vypracování semestrální práce (analytický text k vybranému filmu).

Note

-

Schedule for winter semester 2018/2019:

The schedule has not yet been prepared

Schedule for summer semester 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 217
Room No. 217

(Lažanský palác)
KUBICA P.
12:20–13:55
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 12:20–13:55 Petr KUBICA Room No. 217
Lažanský palác
lecture parallel1

The subject is a part of the following study plans