Final Examination 3

Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303KZK3 ZK 1 16S Czech summer

Subject guarantor

Martin MAREČEK

Name of lecturer(s)

Martin MAREČEK

Learning outcomes of the course unit

Study results:

Students demonstrate skill in public dialog and show ability to review and defend their piece - „Original Bachelor's Film.“

Mode of study

class

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Course description:

At the close of the 3rd year of bachelor study, students publically present this obligatory practice exercise before the Documentary Dept. Summary commission: „Original Bachelor's Film“ A group of instructors judge the films and lead a discussion with the students about their work.

Topic scope:

On-time completed and submitted summary exercise, participation in control projects before their own summary screening.

Participation in the summary film screenings and defense of the film before the Documentary Dept. commission.

Recommended or required reading

Recommeded literature:

BARNOUW, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

BAZIN, André. Co je to film? Překlad Ljubomír Oliva. Praha: Čs. filmový ústav, 1979. 240, [2] s. [24] s. obr. příl.

CARRIÈRE, Jean-Claude. Vyprávět příběh. Překlad Tereza Brdečková a Jiří Dědeček. Vyd. v ČR 2. Praha: Limonádový Joe, 2014. 200 s. ISBN 978-80-905624-2-4.

ELLIS, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

EJZENŠTEJN, Sergej Michajlovič. O stavbě uměleckého díla: výběr ze statí, teoretických úvah a studií. 1. vyd. Praha: Československý spisovatel, 1963. 124 s. Otázky a názory; sv. 43.

GAUTIER, Guy. Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2004. 507 s. ISBN 80-7331-023-6.

GOGOLA ml., Jan. Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění! Praha: Dipl. pr. FAMU, 2001.

NICHOLS, Bill. Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze, 2010. 316 s. ISBN 978-80-7331-181-0.

MONACO, James. Jak číst film: svět filmů, médií a multimédií: umění, technologie, jazyk, dějiny, teorie. 1. vyd. Praha: Albatros, 2004. 735 s. Albatros Plus; 35. ISBN 80-00-01410-6.

THOMPSON, Kristin a BORDWELL, David. Dějiny filmu: přehled světové kinematografie. Překlad Helena Bendová. 2., opr. vyd. V Praze: Akademie múzických umění, 2011. 827 s., [24] s. obr. příl. ISBN 978-80-7331-207-7.

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on successful presentation and defense of the obligatory study-year work „Original Bachelor's Film“.

Note

None

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans