Contemporary World Documentary Film 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303SZDF1 Z 2 3T Czech winter

Subject guarantor

Petr KUBICA

Name of lecturer(s)

Petr KUBICA

Learning outcomes of the course unit

Introduce students to contemporary documentary film.

Mode of study

Discussion on viewed films.

Prerequisites and co-requisites

Knowledge of the basic history of documentaries.

Course contents

Myšlenkově, tématicky a žánrově rozmanité jsou filmy, které přináší seminář Současný světový dokumentární film. Studentům nabízí filmy, které v rámci jednoho roku podstatně zasahují do vývoje dokumentární kinematografie. Jeho náplň určuje právě přítomný čas; prostá aktuálnost snímků ovšem nevylučuje, že promítané filmy jsou díly významnými, překračujícími čas i prostor svého vzniku. Výběr dokumentů z širokého řečiště každoroční světové produkce není jen dílem náhody a osobního vkusu. Pevným a nesporným kritériem pro výběr je klasifikace, která pružně odráží dobový divácký vkus, reprezentovaný v čase jednotlivými oceněními okruhu světových filmových festivalů. Výběr filmu na festival, popřípadě jeho cirkulace na více z nich, a následně volba jednotlivých porot jsou dostatečným impulsem pro vůli seznámit se s konkrétním dílem. Ke kritériu existence díla ve veřejném prostoru prostřednictvím národních či mezinárodních festivalů se přidružuje vědomí o dalších filmech díky recenzím a polemikám v odborném tisku. V neposlední řadě hraje ve výběru filmu roli dramaturgická zkušenost pedagoga. Oproti analytickému semináři (Vybraná díla světového dokumentu) je základem semináře Současný světový dokumentární film společné promítání filmu, při němž se setkávají minimálně tři ročníky katedry (filmy se neopakují). V úvodní charakteristice je film zařazen do souvislosti autorovy tvorby, do příslušné národní produkce, ale šířeji i do kinematografie světové. Po shlédnutí následuje moderovaná diskuse: esence bezprostředních reakcí, často emocionální, subjektivní a v mnohém nahodilé hledání smyslu díla. Kolektivní výklad díla se opírá o přesvědčení, že je třeba představit dokument jako svébytný umělecký útvar, otevírající se jen v té míře, v jaké je vnímán aktivitou diváka, studenta dokumentární režie. Recepce vybraného filmu pak dozní v eseji, který je kromě účasti základním předpokladem udělení zápočtu. Přílohou je soupis vybraných festivalů, jejichž dramaturgická struktura je jedním z východisek výběru dokumentárních filmů pro seminář.

Recommended or required reading

Barnouw, Erik: Documentary: A History of the Non-Fiction Film. 2. vyd. Oxford University Press, 1993. ISBN-10: 9780195078985

Ellis, Jack T.: New History of Documentary Film. 1. vyd. New York, Continuum, 2005. ISBN-10: 0826417515

Gauthier, Guy: Dokumentární film, jiná kinematografie. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění; Jihlava: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2004. ISBN 80-7331-023-6

Nichols, Bill: Úvod do dokumentárního filmu. 1. vyd. Praha: Akademie múzických umění v Praze; Jihlava: JSAF, Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, 2010. ISBN 978-80-7331-181-0

Gogola ml., Jan: Smrt dokumentárnímu filmu! Ať žije film! Od díla k dění!; Dipl. pr. FAMU; 2001

Kristin Thompsonová & David Bordwell, Dějiny filmu. AMU / NLN, Praha 2007

Štoll, Martin a kol.: Český film: režiséři-dokumentaristé. 1. vyd. Praha: Libri, 2009. ISBN 978-80-7277-417-3

BILL NICHOLS, Úvod do dokumentárního filmu, Akademie múzických umění v Praze a Jihlavský spolek amatérských filmařů, 2010, ISBN 978-80-7331-181-0

Assessment methods and criteria

Credit is awarded based on class participation.

Schedule for winter semester 2018/2019:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 217
Room No. 217

(Lažanský palác)
KUBICA P.
11:30–13:55
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 11:30–13:55 Petr KUBICA Room No. 217
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2018/2019:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans