Contemporary World Documentary Film 5

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
303SZDFI5 Z 3 3T Czech winter

Subject guarantor

Petr KUBICA

Name of lecturer(s)

Petr KUBICA

Learning outcomes of the course unit

Výsledky učení:

Studenti jsou seznámeni s aktuální světovou dokumentární tvorbou, která je v průběhu roku prezentovaná na filmových festivalech, patří k nim např.: Berlinale (Německo), CPHDOX (Dánsko), Visions du Réel (Švýcarsko), Cinéma du réel (Francie), Documenta Madrid (Španělsko), FID Marseille (Francie), Krakowski Festiwal Filmowy (Polsko), YIDFF (Japonsko), DMZ Docs (Jižní Korea), HotDocs (Kanada)

Studenti sami participují na přípravě semináře, zhlédnou film a se znalostí informací o něm jej prezentují kolegům, vyberou ukázku a účastní se diskuse v semináři, který je postaven tak, aby se studenti neseznámili jen s jednotlivými filmy, ale aby o nich přemýšleli a diskutovali v širším kontextu.

Studenti rozvíjejí kritické myšlení při psaní závěrečné seminární práce, v níž se věnují vybranému filmu nebo fenoménu.

Mode of study

Classes

Prerequisites and co-requisites

None

Course contents

Popis předmětu:

Cílem semináře Současný zahraniční dokumentární film je seznámit studenty s nejnovějšími díly světové dokumentární tvorby. Přímé vazby na české a světové dokumentární festivaly ve spojení se současnými možnostmi sdílení audiovizuální tvorby umožnují během studijního roku představit výrazná díla dokumentárního filmu a také aktuální trendy zahraniční televizní produkce.

Seminář neuvádí vybrané filmy nahodile, ale vybraná díla, reprezentativní pro aktuální tvorbu, skládá do celků, které umožňují srovnání, ať už způsobu zachycení konkrétního tématu nebo různé podoby jednoho žánru či různost využití formálních postupů. Studenti sami participují na přípravě semináře, zhlédnou film, nastudují si informace o něm, vyberou ukázku a prezentují ji kolegům. Pedagog zajišťuje výběr filmů, garantuje obeznámenost s širším kontextem a přesnost informací, a moderuje diskusi, která se opírá o zhlédnuté ukázky a znalost dalších filmů. Díky tomuto přístupu, který na konci semestru završuje analytická seminární práce, se studenti nejen seznámí se současnou zahraniční tvorbou, ale mohou o ní přemýšlet ve vyšších celcích. Zdůrazněme, že seminář každoročně pracuje s novými filmy, neboť průběžné zpřehledňování světové dokumentární tvorby je jeho základem. Tím je také otevřený studentům různých ročníků, kteří se setkávají v jednom semináři.

Příklady tematických okruhů, které sdružují filmy jednoho roku: Anidok (animovaný dokument), Found footage, Autorský esej, Investigativní dokument, Politický film, Umělecký portrét, Interaktivní dokumentární film, Docusoap, Dokudrama, Scripted reality, Observační dokument apod.

Recommended or required reading

Film Festival Websites – Berlinale (Německo), CPHDOX (Dánsko), Visions du Réel (Švýcarsko), Cinéma du réel (Francie), Documenta Madrid (Španělsko), FID Marseille (Francie), Krakowski Festiwal Filmowy (Polsko), YIDFF (Japonsko), DMZ Docs (Jižní Korea), HotDocs (Kanada)

Currently viewable and available interviews and essays on discussed films.

Foreign periodicals which regularly review documentary works available in languages the student can manage.

Czech examples: DokRevue, 25fps, Cinepur, Film a spiritualita, Film a doba, Kinečko, Revue filmového přehledu, Zóna.

Assessment methods and criteria

•80 % účast na semináři (60 %)

•průběžná příprava na seminář: důsledné seznámení se s vybraným dokumentem, uvedení filmu do kontextu, výběr a komentář ukázky se znalostí kritických ohlasů (20 %)

•dílčí seminární práce: analýza vybraných filmů (20 %)

Note

None

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
room 217
Room No. 217

(Lažanský palác)
KUBICA P.
10:40–13:05
(lecture parallel1)
Wed
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Tue 10:40–13:05 Petr KUBICA Room No. 217
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans