Solo Exhibition

Register Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
307PVY1 ZK 8 Czech summer

Subject guarantor

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Name of lecturer(s)

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Learning outcomes of the course unit

schopnost naučit se reflektovat svou práci a manažovat ji editačně a kurátorsky

Mode of study

exhibition

Prerequisites and co-requisites

none

Course contents

Popis předmětu:

Cílem je naučit studenta správně prezentovat svou vlastní tvorbu. Student má za povinnost kdykoliv za dobu svého studia vystavit na veřejnosti své práce, které jej představí jako vyhraněného tvůrce. Profilová výstava může být realizována v jakémkoliv studentem vybraném výstavním prostoru. Student si sám provede i veškerou produkci výstavy. O konzultace a vedení požádá kohokoliv z pedagogů Katedry fotografie.

Úkoly:

Realizace výstavy.

Předání tiskových podkladů k výstavě (pozvánka, plakát apod.), jejich zhotovení a zajištění produkce.

Recommended or required reading

none

Assessment methods and criteria

Assessment: The subject is assessed by the Head of the Department for the successfull completion and submission of exhibition documentation (invitation, poster, etc.) and photo-documentation in electronic form, TIF 300dpi resolution, additional pages dimensions 200mm.

Note

This course may be taken in the Summer semester of the 1st or 2nd year.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans