Theory of Film Music 1

Display Schedule

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
308TFIH1 Z 1 14S Czech winter

Subject guarantor

Jakub KUDLÁČ

Name of lecturer(s)

Jakub KUDLÁČ

Learning outcomes of the course unit

Historie filmové hudby sahá k počátkům filmu a nekryje se úplně s historií zvukového filmu. V momentě nástupu zvukového filmu tak zde již existovala určitá zvyklost užití hudby ve filmu, která spoluformovala jak tvůrčí postupy, tak očekávání publika. Tato prvotní zvyklost, jakkoli prchavá a proto jen těžko uchopitelná, vytvořila estetické předpoklady pro nástup filmové hudby.

Hudba ve filmu byla ve svých počátcích předmětem mnoha experimentů, z nichž se budeme zabývat zejména Pudovkinem, Langem a Clairem. Některé z těchto různých stylů filmové hudby se navzdory své teoretické přitažlivosti neujaly jako standard pro užití ve filmu. Rovněž se budeme věnovat počátkům tzv. klasického hollywoodského stylu, který se posléze stal nejvlivnějším a nejobvyklejším způsobem užití hudby ve filmu. Poté budeme alespoň v obrysech zkoumat vývoj těchto raných typů filmové hudby, jejich zapadání a znovuzrozování. Součástí kurzu bude množství příkladů ilustrujících jednotlivé tendence a estetické principy.

Mode of study

Prerequisites and co-requisites

Course contents

  1. Style and aesthetic requirement of film music. Survey and presentation of narrative music approaches with an emphasis on the romantic current of program music and older traditions of music forms.
  2. Music in the silent film period
  3. Beginnings of sound film I. Germany, Lang (M. Das Testament des Dr. Mabuse), Pabst (The Three Penny Opera).
  4. Beginnings of sound film II. France
  5. Beginnings of sound film III. The Soviet Union
  6. Beginnings of sound film IV. USA
  7. Classic Hollywood style I
  8. Classic Hollywood style II.

Recommended or required reading

Assessment methods and criteria

Further information

This course is an elective for all students of this school

Schedule for winter semester 2019/2020:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Mon
Tue
Wed
room 308
Room No. 5

(Lažanský palác)
KUDLÁČ J.
14:00–14:45
ODD WEEK

(lecture parallel1)
Thu
Fri
Date Day Time Tutor Location Notes No. of paralel
Wed 14:00–14:45 Jakub KUDLÁČ Room No. 5
Lažanský palác
lecture parallel1

Schedule for summer semester 2019/2020:

The schedule has not yet been prepared

The subject is a part of the following study plans