Masterclasses with czech directors of animated films 1

Subject is not scheduled Not scheduled

Code Completion Credits Range Language Instruction Semester
309FIMD1 credit 3 2 seminar hours (45 min) of instruction once per two weeks, 66 to 81 hours of self-study English winter

Subject guarantor

Name of lecturer(s)

Contents

Smyslem předmětu je seznámit posluchače s tvorbou současných režisérských osobností českého animovaného filmu, jejich východisky a originálními režijními přístupy.

Během semestru se studenti setkají s profesionály tvořící animované filmy, kteří jim představí svojí tvorbu, zasvětí je do detailů procesu vzniku a výroby svých filmů, představí svá východiska a režijní přístupy. Mezi vyučujícími budou autoři krátkých i celovečeních animovaných filmů, autoři seriálů i komiksů. Studenti se seznámí s rozdílnými přístupy k tvorbě i rozdílnými technologiemi, ve kterých vyučující tvoří.

Přednáška bude obsahovat promítání ukázek z filmů přednášejícího, ukázky z přípravy filmu, výtvarné návrhy, storyboardy a podobně. Pedagog bude své filmy a tvorbu podrobně analyzovat, upozorňovat na povedené i sporné momenty, nechá posluchače nahlédnout do svého filmového myšlení i vlastních technických postupů. Přednáška počítá s aktivní diskusí s posluchači.

Někteří přednášející budou mít dvě přednášky po sobě. V tomto případě zadají studentům jednoduchá cvičení, která s nimi budou probírat na následující přednášce.

přednášející hosté řežiséři současného animovaného filmu v ZS: Michaela Pavlátová, Kateřina Karhánková, Libor Pixa, Michaela Hoffová atd.

Learning outcomes

Osobní seznámení s autory současné české animované tvorby a jejich filmy, náhled do různých autorských režijních přístupů jednotlivých vyučujících.

Prerequisites and other requirements

Zájem o animovaný film (není potřeba znalost animace).

Literature

THOMAS, Frank a Ollie JOHNSTON, 1981. The illusion of life: Disney animation. New York: Disney Editions. ISBN 0786860707.

WILLIAMS, Richard, 2001. The animator's survival kit. London: Faber. ISBN 0571212689.

FURNISS, Maureen, 1999. Art in motion: animation aesthetics. Repr. London: John Libbey. ISBN 1864620390.

MCCLOUD, Scott, MARTIN, Mark, ed., 1994. Understanding comics. New York, N.Y.: Harper Perennial. ISBN 0-06-097625-X.

Evaluation methods and criteria

80% účast, plnění případných zadaných úkolů

Note

Communications will be on Facebook or other service.

Further information

No schedule has been prepared for this course

The subject is a part of the following study plans