Print study plan

Study plan Clarinet (Mg) – 1st year

Study programme: Art of Music
Study type: Continuing Master's Programme
Study plan: overall | 1st year | 2nd year | simplified
Course Name WINTER SEMESTER SUMMER SEMESTER
tutor code completion ECTS range code completion ECTS range
Povinné předměty hlavní
Clarinet Playing 106KRI7 Z 14 2T 106KRI8 ZK 14 2T
Woodwind Instruments Seminar 106SDD7 Z 2 2T 106SDD8 Z 2 2T
Play in Orchestra 100HO7 Z 2 BLOK 100HO8 Z 2 BLOK
Chamber Performance (Mg) - required elective Z 2 2/T Z 2 2/T
Minimal number of credits per semester 20 20
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
English for Students of Music and Dance 702HAOU3 ZK 3 2T 702HAOU4 ZK 3 2T
Concert Experience 106KP3 Z 1
Poetics of Interpretation Performance 108PIV1 Z 2 BLOK 108PI2 Z 4 BLOK
Minimal number of credits per semester 5 8
Compulsory optional subjects
Foreign language (Mg) - required elective Z 1 2/T ZK 2 2/T
Minimal number of credits per semester 1 2
Optional subjects
Selected Topics in Clarinet (Mg) - elective
Movement and Relaxation Training - elective
Physical Education - elective
Minimal number of credits per semester 0 0
Total number of set credits 26 30
Recommended number of credits per semester that should be obtained from optional and compulsory-optional subjects 4 0
Total recommended number of credits per semester 30 30
Selected Topics in Clarinet (Mg) - elective [106KL4N]

101ISH1,2-The condition of this course is a min.of 5 stud.regist.,otherwise the classes are canceled

Foreign language (Mg) - required elective [702CJN]

Studium cizího jazyka musí být zakončeno zkouškou na úrovni B2 - lze pokračovat ve stejném jazyce z Bc studia .

Physical Education - elective [703TV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.