Hra partitur (skladba) 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HP2 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabytí praktické dovednosti interpretace partitury na klavír. Získání a prohloubení schopnosti orientace v komorních, orchestrálních a vokálních partiturách.

Forma studia

Cvičení, 1 hodina týdně.

Předpoklady a další požadavky

Klavírní technika na úrovni vyspělého absolventa povinného klavíru, přiměřeně rozvinutá schopnost čtení z listu.

Obsah kurzu

Praktické cvičení z orientační klavírní interpretace koorních a orchestrálních paritur.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury individuálně vybrané podle vyspělosti studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky poměrně k výchozí úrovni studenta. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů