Hra partitur (skladba) 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HP2 Z 1 1T česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabytí praktické dovednosti interpretace partitury na klavír. Získání a prohloubení schopnosti orientace v komorních, orchestrálních a vokálních partiturách.

Forma studia

Cvičení, 1 hodina týdně.

Předpoklady a další požadavky

Klavírní technika na úrovni vyspělého absolventa povinného klavíru, přiměřeně rozvinutá schopnost čtení z listu.

Obsah kurzu

Praktické cvičení z orientační klavírní interpretace koorních a orchestrálních paritur.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury individuálně vybrané podle vyspělosti studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky poměrně k výchozí úrovni studenta. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů