Hra partitur (skladba) 2

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
101HP2 zápočet 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaroslav BRYCH

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Nabytí praktické dovednosti interpretace partitury na klavír. Získání a prohloubení schopnosti orientace v komorních, orchestrálních a vokálních partiturách.

Forma studia

Cvičení, 1 hodina týdně.

Předpoklady a další požadavky

Klavírní technika na úrovni vyspělého absolventa povinného klavíru, přiměřeně rozvinutá schopnost čtení z listu.

Obsah kurzu

Praktické cvičení z orientační klavírní interpretace koorních a orchestrálních paritur.

Doporučená nebo povinná literatura

Partitury individuálně vybrané podle vyspělosti studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Soustavnost práce, dosažené výsledky poměrně k výchozí úrovni studenta. Zápočet.

Webová stránka předmětu

http://katedraskladby.hamu.cz/

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů