Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DBM1 zápočet 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět je koncipován duálně jako dramaturgie tance a baletu, v druhém plánu sleduje odborný náhled do problematiky praktické dramaturgie, verbálního i neverbálního dramatického umění. Dále se orientuje na možnosti symbiózy neverbálních prostředků ve scénické tvorbě zaměřené především na multimediální projekty a na způsoby jejich vhodného užití a kombinace. Studium se zaměřuje především na choreografické metody v dějových, abstraktních a multimediálních inscenacích.

Studenti se seznámí se základními pojmy např.: inscenace, představení, situace, dramatická postava, ?mizanscéna?, dramaturgická koncepce, pozice dramaturga v divadle, rozbor dramatického textu, typologie divadel ve vztahu k dramaturgii, příprava režijně-dramaturgické koncepce a dramaturgického plánu atd.. V praktických cvičeních si posluchači také mohou vyzkoušet kreativní práci s libretem / dramatickým textem, rozbor audiovizuálních ukázek a na základě vlastního výběru také vyzkoušet možnosti symbiózy verbálních a neverbálních výrazových prostředků v multimediální scénické produkci.

Doporučená nebo povinná literatura

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: NLN, 1999.

BRODSKÁ,B. - VAŠUT, V. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004.

CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie. Praha: AMU, 2009.

HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980.

JANEČEK, V. Tělo a tanec. Praha: AMU, 1997.

PAVLOVSKÝ, P. ? ZDEŇKOVÁ, M. Základní pojmy divadla, Praha: Libri, 2004.

VAŠUT, V. Dramaturgie baletu v ČSSR. Praha: AMU, 1983.

ZICH, O. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986.

MALÝ, S. Vznik, rozvoj a ústup multivizuálních programů. Praha: AMU, 2010.

ČINČERA, R. Kapitoly z pravěku interaktivity. Orbis Fictus, Praha, 1995

JANEČEK,V. - KUBIŠTA,Š. Laterna magika aneb divadlo zázraků. Praha: Laterna magika, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů fakulty

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost H2041
bílý sál

(Hartigovský palác)
JANEČEK V.
16:00–17:30
(přednášková par. 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 16:00–17:30 Václav JANEČEK bílý sál
Hartigovský palác
přednášková par. 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů