Dramaturgie baletu a multimediálního divadla 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107DBM1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Václav JANEČEK, Klára LIDOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav JANEČEK, Klára LIDOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Předmět je koncipován duálně jako dramaturgie tance a baletu, v druhém plánu sleduje odborný náhled do problematiky praktické dramaturgie, verbálního i neverbálního dramatického umění. Dále se orientuje na možnosti symbiózy neverbálních prostředků ve scénické tvorbě zaměřené především na multimediální projekty a na způsoby jejich vhodného užití a kombinace. Studium se zaměřuje především na choreografické metody v dějových, abstraktních a multimediálních inscenacích.

Studenti se seznámí se základními pojmy např.: inscenace, představení, situace, dramatická postava, ?mizanscéna?, dramaturgická koncepce, pozice dramaturga v divadle, rozbor dramatického textu, typologie divadel ve vztahu k dramaturgii, příprava režijně-dramaturgické koncepce a dramaturgického plánu atd.. V praktických cvičeních si posluchači také mohou vyzkoušet kreativní práci s libretem / dramatickým textem, rozbor audiovizuálních ukázek a na základě vlastního výběru také vyzkoušet možnosti symbiózy verbálních a neverbálních výrazových prostředků v multimediální scénické produkci.

Doporučená nebo povinná literatura

BROCKETT, O. G. Dějiny divadla. Praha: NLN, 1999.

BRODSKÁ,B. - VAŠUT, V. Svět tance a baletu. Praha: AMU, 2004.

CÍSAŘ, J. Základy dramaturgie. Praha: AMU, 2009.

HOŘÍNEK, Z. Úvod do praktické dramaturgie. Praha: Ústav pro kulturně výchovnou činnost, 1980.

JANEČEK, V. Tělo a tanec. Praha: AMU, 1997.

PAVLOVSKÝ, P. ? ZDEŇKOVÁ, M. Základní pojmy divadla, Praha: Libri, 2004.

VAŠUT, V. Dramaturgie baletu v ČSSR. Praha: AMU, 1983.

ZICH, O. Estetika dramatického umění. Praha: Panorama, 1986.

MALÝ, S. Vznik, rozvoj a ústup multivizuálních programů. Praha: AMU, 2010.

ČINČERA, R. Kapitoly z pravěku interaktivity. Orbis Fictus, Praha, 1995

JANEČEK,V. - KUBIŠTA,Š. Laterna magika aneb divadlo zázraků. Praha: Laterna magika, 2006

Hodnoticí metody a kritéria

Webová stránka předmětu

nejsou

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů