Metodika moderního tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107MEM4 ZK 4 2+2/T česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ, Libuše OVSOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Rozvíjení pedagogických schopností a dovedností posluchačů při výuce techniky

moderního tance

  1. Integrace této techniky s jinými tanečními technikami
  2. Formování individuálního pedagogického stylu.

Forma studia

Praktická cvičení, analýza ukázek zaznamenaných na médiích, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování Metodiky moderního tance 3.

Obsah kurzu

Metodika moderního tance znamená pochopení jedinečnosti tohoto tanečního směru, jeho prolínání s ostatními vlivy, tvůrčí přístup k výuce, nalezení vlastního pedagogického stylu

  1. Seznámení se základními principy techniky moderního tance
  2. Seznámení s prvky dalších tanečních technik (Limón)
  3. Metodické a didaktické postupy při jejich výuce
  4. Tvůrčí přístup k výuce moderního tance

Doporučená nebo povinná literatura

Feldenkrais, Moshé: Awarness through Movement (Pohybem k sebeuvědomění). Praha, 1996

Lewis, Daniel: The Illustrated Dance Technique of José Limón. New York, 1984

Schurr, Gertrude; Yocom, Rachael D.:Modern Dance (Techniques and teaching). New York: The Ronald Press Company, 1949

Horosko, Marian: Martha Graham. The Evolution of her Dance Theory and Training. Pennington, 1991

Stewart, Virginia, comp.: Modern Dance. New York, 1991

Stodelle, Ernestine: The Dance Technique of Doris Humphrey. Princetown, 1978

Warren, Larry: Lester Horton, Modern Dance Pioneer. New York, 1991

Cohan, Robert: The Dance Workshop. London, 1986

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity při odborných cvičeních a seminářích

Ke zkoušce je nutná písemná příprava pedagogického výstupu a jeho následné zhodnocení.

Poznámka

Není žádná poznámka

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů