Metodika lidového tance 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107ML6 ZK 4 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Práce na partnerské technice, metodická práce s výchovou žáků pro sólový tanec, sólovou i partnerskou improvizaci.

Forma studia

Metodická příprava výuky lidového tance pro 7. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Dle osnov tanečních konzervatoří, tanečních oborů ZUŠ a dalších tanečních a pohybových studií.

Předpoklady a další požadavky

Pro absolvování tohoto předmětu je třeba úzpěšně projít předmětem - metodika lidového tance 5.

Obsah kurzu

Lidové tance ve vrcholné podobě: Posluchači mají za úkol ve sbírkách vyhledávat složitější tance a jejich varianty. Tyto tance jsou následně spojovány do větších celků (posluchači se seznamují s tvorbou pásem). Tance jsou dále obohacovány o další motivy tak, aby byli žáci připraveni pro práci v profesionálním souboru. Posluchači si navzájem připravují vlastní varianty a spojení krokových motivů i celých tanců.

Zvyšování vytrvalosti žáků: Posluchači si ověří jakým způsobem je možné v lidovém tanci pracovat na vytrvalosti žáků. Taneční kombinace jsou tvořeny delší (na výdrž) a obtížnější (pro technický růst). Krokové variace jsou tvořeny například z těchto kroků: mazurpolka s předrazem a holubcem, polkové kroky ozdobené předrazem a holubcem, Skočná v různých spojeních s dalšími kroky a všech možnostech provedení. Použity jsou všechny další probrané kroky a jejich varianty.

Improvizace v lidovém tanci: V původním lidovém prostředí byla improvizace nedílnou součástí taneční kultury. Posluchači se seznamují se způsobem zařazení improvizace nenásilnou formou do výuky lidových tanců. Způsoby jsou různé a další možnosti mohou posluchači vymyslet sami (obměna naučeného tance podle fantazie žáků, dotvoření určené části taneční kombinace, volná improvizace na znějící píseň). Improvizace v tancích s nepevnou vazbou na hudební doprovod je improvizace základem taneční struktury.

Taneční repertoár: Další varianty Jihočeských koleček, Skočná v páru, Holubička, Kopaničářský čardáš, Ondraš Lašský ve čtveřici, vybrané tance ze Slovenských lidových tanců.

Doporučená nebo povinná literatura

Jelínková, Zdenka: Lidové tance z Kopanic, Brno 1957

Jelínková, Zdenka: Valašské tance, Praha 1954

Karel, Link: Beseda, Český salonní tanec, Praha 1944

Bonuš, František: Společenské tance z doby národního obrození, Plzeň 1966

Bonuš, František; Kos, Bohumil; Mišurec, Zdenek: Zbojnické písně a tance, Praha 1953

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad 1950

Janáček, Leoš: Národní tance na Moravě, Praha 1987

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola Praha 1945

Plicka, Karel; Volf, František; Svolinský Karel: Český rok (jaro, léto, podzim, zima), Praha 1947 ? 1960

Binderová, Eva: České lidové tance pro I.-VIII. roč. hudební a taneční školy, SPN Praha 1990

Mázorová, Mária; Ondrejka, Kliment a kol.: Slovenské ludové tance, Bratislava 1991

Hodnoticí metody a kritéria

Příprava výuky lidového tance pro 7. ročník, vytvoření modelové vyučovací lekce. Příprava variací k tancům s pevnou i nepevnou vazbou na hudební doprovod - Čech , Moravy i Slezska. Zjednodušování variací a další úprava připravených variací pro různé tipy tanečních studií a tanečních konzervatoří.

Webová stránka předmětu

Výuka
předmětu
je
podporována
e-learningovou
formou.
http://moodle.amu.cz/course/view.php?id=309

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů