Technika lidového tance 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL3 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Marie VRBATOVÁ FRIČOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Jsou studovány a tanečně zvládnuty další varianty již poznaných tanců na základě záznamů ve sbírkách.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření variací na probírané kroky a jejich vyzby s důrazem na oblastní zvláštnosti.

Obsah kurzu

Taneční kroky vybraných oblastí: posluchači si osvojí taneční kroky oblasti jednotlivě. Na přesné technické zvládnutí daného kroku je kladen velký důraz. Specifické provedení kroku dané oblasti je základem pro vytvoření charakteru oblasti. Dále jsou kroky zařazovány do párů, a to v různém párovém držení.

Technická průprava pro folklorní oblasti: Technicky zvládnuté kroky s charakterem určité oblasti se vážou do větších celků. Jednodušší kroky jsou rytmicky obměňovány a později jsou zařazeny kroky složitější. Nakonec jsou probrány specielní kroky dané oblasti.

Motivy tanců a jejich varianty: Každý krok má svůj pohybový základ. Členitost a různorodost provedení kroků tvoří oblastní rozdíly (někdy i mezi sousedními vesnicemi). Srovnáváním a praktickými ukázkami určitých odlišností zdokonalujeme v hodinách přiblížení se charakteru a způsobu tance určité oblasti.

Kombinace kroků: vyšlapávaná polka s rytmickými podupy, sousedská v natáčení a otáčení v páru, ?houbičkové? podtáčení dívky, párová sousedská s podtáčením a pozvednutím dívky, hulánový podskok s otáčením samostatně a podtočením pod spojenými pažemi, hulánový podskok v natáčení a otáčení v páru, základní krok Hanácké Cófavé ve trojici s podtočením dívek a navinutím na paže chlapce, hanácká chůze, běh a poloběh, hanácká polka se zátočkami a procházením bráničkami poloběhem, průplet v kruhu sousedskou na tři kroky, mazurkový krok ve dvojici s protáčením dvojice a převáděním dívky, poskoky ve dřepu s tlesky kolem těla a do partnerových dlaní, rytmická cvičení ve 2/4 taktu s krokem řezanky, rytmická cvičení ve 3/4 taktu s krokem mazurky na tři kroky a na dva kroky, zvýraznění 1. 2. a 3. doby a další způsoby zdůraznění čtvrťových a osminových hodnot

Vybrané tance folklorních oblastí:

Východní Čechy ? Čtyřpárová, Holubička, Hulán, Řezanka, Švec, Husar,

Haná ? Cófavá, Trojke

Brněnsko ? Pletla jsem, Cibulenka

Doporučená nebo povinná literatura

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950.

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921.

Zálešák, Cyril: Pohronské tance, Martin 1953.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů