Technika lidového tance 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEL4 Z 2 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 29 až 39 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Výuka pokračuje v praktickém tanečním zvládnutí krokového materiálu a forem různých folklórních oblastí, zvyšuje se technická náročnost kroků a komplikovanost vazeb.

Forma studia

Praktické provedení uvedených tanců. Jednotlivé variace i celky tanců s jejich varianty. Posluchač si praktickým osvojováním na sále prohlubuje své dovednosti.

Předpoklady a další požadavky

Aktivní účast na lekcích, vytváření variací na probírané kroky a jejich vazby. Vytvoření modelové lekce tréninku lidového tance.

Obsah kurzu

Technický základ oblastí: každý posluchač si osvojí taneční kroky oblasti jednotlivě. Přesné provedení kroku je v každé oblasti odlišné, a proto je nutno jim věnovat mnoho pozornosti. Každý taneční krok je prováděn v různých prostorových, tempových i rytmických obměnách. Pak je možno přiblížit se v provedení kroků a tanců blíže charakteru probírané oblasti.

Varianty a způsob provedení kroků: Technicky zvládnuté kroky se vážou do větších celků, které je možno spojovat a následně obměňovat. Nejprve se spojují jednodušší, a pak technicky náročnější kroky z některých tanců. Později posluchači obohacují krokové základy tanců podle vlastní invence a schopností. Převedení do tance v páru je dalším stupněm práce s krokovým materiálem. Párový tanec je základem lidového tance, a proto je mu věnována velká pozornost, nalezneme zde základ partnerské práce i pro další taneční techniky.

Vybrané tance folklorních oblastí: jsou vybrány jen některé tance z široké nabídky oblastí, případně jejich další varianty.

Kombinace kroků: vyšlapávaná sousedská s vířivým kolečkovým krokem, poskočný krok a skočná ? střídání počtu jednotlivých kroků obvyklým i méně obvyklými způsoby, poskočný obkročák v páru s vytáčením dívky a s výměnou dívek po kruhu, spojení dvoudobých a třídobých kroků do variací pro přípravu mateníků například sousedská ? poskočný obkročák, sousedská ? hladký obkročák, polka ? sousedská hladká, polka ? mazurka a další možná spojení, lašská polka rovně, lašská polka v otáčení jednotlivě i v páru, hladký obkročák v páru s kombinací otáčení spolu a od sebe, průplet ve čtyřech, protáčení páru v držení křížem vzadu v chůzi, běhu i poskočném kroku.

Západní Čechy ? Rokycanská, Náš pán nemůže, Sýkorka, Pantoflíčky, Bublavá, Pardubačka

Lašsko ? Cigan, Požehnaný, Dráteník, Čeladenský, Pilky, Mazur, Ondraš.

Doporučená nebo povinná literatura

Bonuš, František: Lašské tance, SNKLHU Praha 1951.

Bonuš, František, Kos Bohumil, Mišurec Z.: Zbojnické písně a tance, Praha 1953.

Kos, Bohumil: Lidové tance ve školní tělesné výchově, SPN Praha 1983.

Seidl, Jan; Špičák, Josef: Zahrajte mi do kola, Praha 1945.

Socha, Vincenc: Lašské tance, vlastní náklad Lhotka 1950

Vycpálek, Josef: České tance, Praha 1921

Zálešák, Cyril: Pohronské tance, Martin 1953

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních, znalosti probíraných tanců i jejich variant.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů