Technika moderního tance 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107TEM4 Z 2 2T česky letní

Garant předmětu

Andrea OPAVSKÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Andrea OPAVSKÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět seznamuje studenty prakticky se základy techniky José Limona, s jejími základními principy: succession, oppositione, fall-rebound, fall- recovery, susspension, isolation. Důraz je kladen na správné pochopení principu, jakým v této technice pohyb vzniká.

Při výuce této techniky je velmi důležité neustále dbát na to, aby studenti nevytvářeli tvar či formu, ale samotný princip uvolnění potencionální energie a její přeměnu na energii kinetickou.

Forma studia

Praktické cvičení.

Předpoklady a další požadavky

Absolvování předmětu Technika moderního tance 3.

Obsah kurzu

Rozvíjení osvojených cvičení

K prvkům probraným v předcházejícím semestru přidáváme susseccional arms, twist

spirálu,zrychlujeme tempo.Cvičení obohacujeme i o rotaci.

Variace a skokové kombinace

Používáme delší a složitější vazby, dbáme na správné provádění principů.

Doporučená nebo povinná literatura

Daniel Lewis The illustrated dance technique of Jose Limon, 1984

E.Stodelle:The dance technique of Doris Humphrey

E. Stodelle:The dance technique of José Limon

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zápočet jsou uděleny na základě:

aktivity na cvičeních

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů