Výběrová přednáška z taneční vědy 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VTV1 Z 3 2T česky zimní

Garant předmětu

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Dorota GREMLICOVÁ, Daniela STAVĚLOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má prohlubovat teoretické a historické znalosti studentů na příkladech propojení historických a teoretických hledisek výzkumu v konkrétních tématech.

Forma studia

Přednáška s ukázkami zaznamenaných na médiích, čtení odborných textů a diskuse

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických a teoretických kurzů bakalářského a magisterského stupně, vyžaduje dobrou orientaci v historii a teorii tance.

Obsah kurzu

konkrétní náplň výuky vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o předměty Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století, které jsou vypisovány s ohledem na program předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy a Výběrová přednáška z dějin tance D tak, aby studenti měli v nabídce reprezentativní okruh badatelských témat. Podorobné sylaby se nacházejí u příslušných předmětů případně u předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy.

Doporučená nebo povinná literatura

Liteartura jednotlivých předmětů zařazovaných do výběru: Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na přednáškách a diskusích k probraným tématům

Poznámka

Téma přednášky: Tanec v náboženství a filosofii

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2021/2022:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů