Výběrová přednáška z taneční vědy 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VTV2 zkouška 3 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

konkrétní náplň výuky vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o předměty Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století, které jsou vypisovány s ohledem na program předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy a Výběrová přednáška z dějin tance D tak, aby studenti měli v nabídce reprezentativní okruh badatelských témat. Podorobné sylaby se nacházejí u příslušných předmětů případně u předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy.

Výsledky učení

Předmět má prohlubovat teoretické a historické znalosti studentů na příkladech propojení historických a teoretických hledisek výzkumu v konkrétních tématech.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických a teoretických kurzů bakalářského a magisterského stupně, vyžaduje dobrou orientaci v historii a teorii tance.

Literatura

Liteartura jednotlivých předmětů zařazovaných do výběru: Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, referát o vybraném tématu, ústní zkouška. Celkové hodnocení se skládá z 25% hodnocení aktivity na přednáškách, 25% hodnocení referátu a 50% z ústní zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, zpracování a prezentace referátu, absolvování ústní zkoušky.

Poznámka

Téma přednášky: Tanec v náboženství a filosofii

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů