Výběrová přednáška z taneční vědy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
107VTV2 ZK 3 2T česky letní

Garant předmětu

Helena KAZÁROVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Helena KAZÁROVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Předmět má prohlubovat teoretické a historické znalosti studentů na příkladech propojení historických a teoretických hledisek výzkumu v konkrétních tématech.

Forma studia

Odborný výklad s ukázkami zaznamenanými na médiích, diskuse.

Předpoklady a další požadavky

Předmět předpokládá absolvování historických a teoretických kurzů bakalářského a magisterského stupně, vyžaduje dobrou orientaci v historii a teorii tance.

Obsah kurzu

konkrétní náplň výuky vyplývá ze zaměření přednášky vypsané pro daný školní rok. Jedná se o předměty Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století, které jsou vypisovány s ohledem na program předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy a Výběrová přednáška z dějin tance D tak, aby studenti měli v nabídce reprezentativní okruh badatelských témat. Podorobné sylaby se nacházejí u příslušných předmětů případně u předmětu Výběrová přednáška ze systematické taneční vědy.

Doporučená nebo povinná literatura

Liteartura jednotlivých předmětů zařazovaných do výběru: Vývoj grafického záznamu tance, Dějiny taneční hudby, Tanec v náboženství a filosofii, Vývoj divadelního tance 17. a 18. století.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivita na přednáškách, referát o vybraném tématu, ústní zkouška. Celkové hodnocení se skládá z 25% hodnocení aktivity na přednáškách, 25% hodnocení referátu a 50% z ústní zkoušky.

Podmínky úspěšného ukončení předmětu: aktivní účast na přednáškách, zpracování a prezentace referátu, absolvování ústní zkoušky.

Poznámka

Téma přednášky: Tanec v náboženství a filosofii

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů