Didaktika/Vyučovatelská praxe hudební režie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DPRE1 Z 1 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se seznámí se základními didaktickými postupy při výuce teorie a praxe hudební režie. Dovede teoreticky popsat vybrané vyučovací metody, didaktiku pro následující pedagogickou praxi.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Získání teoretických znalostí i praktických návodů při výuce zvukové tvorby se zaměřením na hudební režii. Získání přehledu o hudební pedagogice, didaktice hudební režie a vhodných metodách při pedagogické praxi.

Tematické okruhy:

Didaktika hudební režie – formy, postupy a cíle vyučování

Pedagogická psychologie – strategie a styl výuky, motivace žáka

Obsah a rozsah vzdělávání – proces a výsledky učení

Metody – postupy při výuce hudební režie – systematičnost, postupnost, názornost

Spojení teorie a praxe

Interakce žáka a pedagoga

Inovativní metody

Učební pomůcky – využití

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Článek z časopisu:

HOLUBEC, Pavel. Sluchová analýza jako součást výuky harmonie a intonace. Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, 2014, č.7, s. 4-11. ISSN 1805-4056.

HONS, Miloš. Z historie českých koncepcí poslechu hudby. Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, 2012, č.3, s. 48-55. ISSN 1805-4056.

KLJUNIČ, Bojana: Postupnost studijních programů hudebního vzdělávání a příprava budoucích učitelů hudby. Aura musica. Časopis pro sborovou tvorbu, hudební teorii a pedagogiku, 2014, č.5, s. 30-36. ISSN 1805-4056.

Doporučená literatura:

Knihy

BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5

KYRIACOU, Chris. Klíčové dovednosti učitele. Praha: Portál, 2004. ISBN 80-7178-965-8

MAŇÁK, Josef a Vlastimil ŠVEC. Výukové metody. 1. vyd. Brno: Paido, 2003, 219 s. ISBN 80-731-5039-5. MAREŠ, Jiří. Styly učení žáků a studentů. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-246-7

MUŽÍK, Jaroslav. Andragogická didaktika. Praha: CODEX Bohemia, 1998. ISBN 80-85963-52-3

ZORMANOVÁ, Lucie. Výukové metody v pedagogice. 1. vyd. Praha: Grada, 2012.

Web

Aura musica, archiv. Dostupné z:https://issuu.com/ujep/stacks/476e3f7a9687443ab2b9d9ddf187696d

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě vypracování seminární práce a její prezentace na semináři.

Účast je povinná minimálně z 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů