Specializovaná sluchová analýza 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA3 Z 2 1T česky zimní

Garant předmětu

Sylva STEJSKALOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Sylva STEJSKALOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Rozeznávání delších melodických útvarů (témata z barokní, klasické a romantické literatury).

Postupné soustavné budování schopnosti relačního slyšení, chromaticky, na podkladě daného vztažného tónu (např komorní ?a?).

Rozvoj schopnosti pojmout sluchem komplexní ustrojení hudební věty (melodie, harmonie, rytmus, instrumentace, formální půdorys).

Forma studia

Práce probíhá u klavíru, především však pomocí nahrávky, formou diktátu. Práce s nahrávkou umožňuje vnímat struktury v původním kontextu a simulovat situaci hudebního režiséra ve studiu.

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří a úspěšné absolvování předmětu v předchozím ročníku.

Obsah kurzu

Delší melodické diktáty (témata z barokní a klasické a romantické literatury). Práce s nahrávkou.

Procvičování schopnosti rozeznat jednotlivé tóny na základě udaného vztažného tóno ve všech polohách.

Procvičování schopnosti rozeznat bezchybně trojzvuky a jejich obraty a vedlejší septakordy (čtyřzvuky) ve všech polohách.

Rozeznávání nástrojů v rámci souboru. Rozeznávání méně obvyklých nástrojů.

Určovat sluchem základní charakter zvukového obrazu nahrávky (délka dozvuku, charakter prostoru, ve kterém byla nahrávka pořízena atd).

Doporučená nebo povinná literatura

Notový materiál a nahrávky. Příklady z hudební literatury: témata sonát, symfonií a dalších skladeb, převážně z období baroka, klasicismu a romantismu.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou udělovány na základě:

výsledků sluchových diktátů a po celkovém zhodnocení schopností rozeznávat sluchem hudební struktury.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost 2057
Učebna 2057 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
STEJSKALOVÁ S.
09:05–09:50
(paralelka 1)
Út
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Po 09:05–09:50 Sylva STEJSKALOVÁ Učebna 2057 (HAMU)
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů