Hudba a slovo

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
186HAS1 zápočet 1 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Věra ŠUSTÍKOVÁ

Obsah

Obsah předmětu Hudba a slovo 1 je postaven na pochopení základních teoretických opor literatury, jejího obsahu a interpretace, které jsou směrodatné pro využití v hudebně teoretické oblasti.

 1. Úvod do problematiky:

funkce literatury, základní druhy a žánry a jejich četnost ve zhudebnění

 1. epika, lyrika, drama
 2. literatura umělecká a populární; jazyk jako literární kód
 3. autor - literární dílo - čtenář, psychologie a sociologie literární tvorby
 4. jazykové prostředky, druhy řeči, básnický obraz, obrazné konstrukce
 5. verš a rytmus, rým a strofa, volný verš
 6. pevné básnické formy
 7. kompozice, téma a motiv, příběh, vyprávění, postavy
 8. náměty a jejich literární uchopení
 9. smysl a interpretace, hodnocení a hodnota
 10. literární dílo versus jeho zhudebněná podoba
 11. základní přehled současné literatury
 12. úvod do hudební publicistiky (zpráva, esej, recenze, kritika, atd.)
 13. shrnutí, diskuse, typy na další průběžné sebevzdělávání

Výsledky učení

1 Seznámit poluchače se základy teorie literatury s cílem jejich využití v hudební teorii.

2 Seznámit posluchače se základy kompozice literárního díla s cílem jejich využití v hudební teorii.

 1. Seznámit posluchače s interpretací literárního díla a jejími paralelami s intepretací hudební.
 2. Seznámit posluchače se základními žánry hudební publicistiky a jejich využitím

Předpoklady a další požadavky

Student musí mít středoškolské znalosti z české a světové literatury minimálně v rozsahu vzdělání na konzervatoři.

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS2

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS3

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS4

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS5

Úspěšná klasifikace předmětu 186HAS1 je podmínkou pro následnou klasifikaci předmětu 186HAS6

Literatura

povinná literatura:

Mocná D., Peterka J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů, Paseka 2004

Peterka J. Teorie literatury pro učitele PF UK 2007

doporučená literatura:

Červenka M. – Maxcura V. – Med J. – Pešat Z: Slovník básnických knih, Praha 1990

Červenka M. – Jankovič M. – Kubínová M. Langerová M.: Pohledy zblízka: zvuk, význam, obraz. Poetika literárního díla 20. století. Praha 2002

Haman.A.: Literární druhy. in: Úvod do studia literatury a interpretace díla. Jinočany 1999

Ibrahim Robert -Petr Plecháč – Jakub Říha: Úvod do teorie verše, Akropolis 2013

Janoušek P. (ed.) Slovník českých spisovatelů od r. 1945, 21 – 2. Praha 1995-1998

Poláček J. a kol. Průhledy do české literatury 20. století. Brno 2000

Pospíšil I. a kol. Světové literatury 20. století v kostce. Praha 1999¨

sb. Nejlepší české básně, Host 2009 - 2017

sb. V souřadnicích mnohosti, Academia 2014

sb. V souřadnicích volnosti, Academia 2008

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

aktivity na přednáškách

vypracování semestrální práce

absolvování závěrečného textu

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů