Autorská prezentace 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202ATB2 zkouška 4 2 hodiny výuky týdně (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Michal ČUNDERLE

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal ČUNDERLE, Hana MALANÍKOVÁ, Přemysl RUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Integrace dovedností a zkušeností nabytých během studia v jednotlivých předmětech do sdělného, přesvědčivého jevištního tvaru.

Forma studia

Od zimního semestru druhého ročníku je každý student katedry povinen připravit ke klauzurám, tedy dvakrát za školní rok, malé, cca desetiminutové sólové představení na vlastní námět, na konci letního semestru třetího ročníku uvede jako součást absolutoria samostatné představení alespoň třicetiminutové. Bez absolventského autorského představení nelze přistoupit ke státní závěrečné zkoušce.

Předpoklady a další požadavky

Pro přípravu autorských prezentací si student může mezi pedagogy katedry vybrat konzultanta, který však v žádném případě nemá vznikající představení režírovat ani pro ně psát scénář.

Obsah kurzu

Příprava scénáře, zkoušky, konzultace a představení.

Doporučená nebo povinná literatura

Autorská prezentace je samostatná, což nevylučuje využití literatury k tématu, citace a práci s texty jiných autorů.

SBORNÍKY KATEDRY A ÚSTAVU (chronologicky):

Dialogické jednání jako otevřená otázka (ed. Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 1997.

Psychosomatický základ veřejného vystupování (eds. Slavíková, Eva a Vyskočilová, Eva). Praha: AMU, 2000.

Hic sunt leones /o autorském herectví/ (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2003.

Herecká propedeutika proč, pro koho a jak? (ed. Čunderle, Michal). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Hlas, mluva, řeč / Řeč, mluva, hlas (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2006.

Psychosomatika & Pohyb (eds. Čunderle, Michal, Kratochvílová, Zdenka, Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2008.

Osobnostní herectví, osobnostní učitelství (eds. Malaníková, Hana a Pulicarová Hamzová, Irena). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Autor – autorství (eds. Čunderle, Michal a Slavíková, Eva). Praha: Ústav pro výzkum a studium autorského herectví DAMU, 2010.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnocena je originalita nápadu (námětu), dramaturgická práce na něm, pohybový, hlasový i řečový projev, komunikativnost divadelních prostředků, osobitost autorského výrazu.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů