Interpretační seminář 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202EIS1 Z 2 3T anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Naučit studenty pozornému čtení, učinit čtení životní potřebou, tj. prokázat jeho smysluplnost. A vzhledem k zaměření studia vychovat ke čtení dramatické literatury.

Dramatický text není součtem všech replik a scénických poznámek. Číst jej znamená dešifrovat jeho strukturu. Interpretační seminář učí tomuto specifickému způsobu čtení. Zároveň přitom ukazuje, jak se struktura dramatického (dnes čím dál častěji spíše postdramatického) textu v dějinách divadla proměňovala.

Forma studia

V prvním ročníku dvouletého semináře je předmětem studia Shakespeare, jehož postavení a význam odkazuje nazpět k počátkům dramatické kultury i dopředu až k dramatu současnému. Ve druhém ročníku se studenti setkají s moderním a současným dramatem vybraných irských, britských a amerických autorů (Synge, Carr, Parker, McDonagh, Marber, Kane, Shepard, Kushner, Albee aj.). Rovněž se seznámí s absurdním dramatem a s druhou divadelní reformou.

Předpoklady a další požadavky

Přednášky z dějin divadla.

Obsah kurzu

Studenti přicházejí na seminář připraveni četbou určeného textu, který je pak na základě jejich prvních postřehů společně čten a interpretován znovu, alespoň ve svých klíčových scénách.

Doporučená nebo povinná literatura

Eco: Meze interpretace.

Jan Kott: Shakespearovské črty, Alois Bejblík: Shakespearův svět, Přemysl Rut: Příběh a Shakespeare, J. L. Styan: Prvky dramatu, Černá komedie, Bertolt Brecht: Myšlenky, Friedrich Durrenmatt: Problémy divadla, Jan Hyvnar: Francouzská divadelní reforma, Herec v moderním divadle, Hans-Thies Lehmann: Postdramatické divadlo, Jana Pilátová: Hnízdo Grotowského a především vlastní dramatické texty.

Hodnoticí metody a kritéria

V polovině školního roku zápočet, na závěr zkouška. V hodnocení se kromě účasti a projevu studenta během celého semináře přihlíží ke schopnosti formulovat zvolené téma při závěrečném kolokviu.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů