Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (M.A.)

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Kód Název předmětu 1. ročník 2. ročník kredity
ZS LS ZS LS
Povinné předměty hlavní
202EAS* Autorská prezentace
ZK-4-2T
ZK-4-2T
8
202EAC* Autorské čtení
Z-3-2T
ZK-3-2T
Z-3-2T
ZK-3-2T
12
202EDN* Dialogické jednání a jeho pedagogika
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EHD* Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
Z-2-4T
ZK-3-4T
5
202EHT* Herecká tvorba v autorském tvaru
Z-2-5T
ZK-3-5T
5
Minimální počet kreditů 38
Povinné předměty
202EDI* Dialogické jednání kondiční
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
6
202EFP* Filosofická propedeutika
Z-2-2T
ZK-2-2T
4
202EIK* Individuální hlasová výchova před skupinou
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202EIV* Individuální hlasová výchova
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-2-1T
ZK-2-1T
8
202EIS* Interpretační seminář
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ESD Seminář k diplomové práci
Z-2-2T
2
202EST Seminář teorie pohybu
Z-1-18SS
Z-1-18SS
1
202ETP* Tělo v pohybu
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
Z-2-2T
8
202ENE* To nejlepší z českého divadla
ZK-2-2T
ZK-2-2T
4
202EUH* Úvod do autorského herectví
Z-1-2PT
Z-1-2PT
2
202EUP Úvod do psychologie
ZK-2-2T
2
202EVI* Výchova k řeči
Z-2-1T
ZK-2-1T
Z-1-1T
ZK-2-1T
7
202EVD* Výchova k vědomému pohybu
Z-2-2T
ZK-2-2T
Z-2-2T
ZK-2-2T
8
202ZDP Zájmová dílna s hostujícím pedagogem
Z-1-24CS
1
202EZE* Zpěv
Z-2-1T
ZK-2-1T
4
Minimální počet kreditů 73
Volitelné předměty
202HATPMA5 Volitelné předměty oborové
0
Minimální počet kreditů 0
Počet předepsaných kreditů celkem 111
Počet kreditů, které musíte získat z volitelných předmětů 9
Celkový počet kreditů 120

Dále si můžete zapisovat volitelné předměty z:
Nabídky volitelných předmětů fakulty
Celoškolní nabídky volitelných předmětů

I v průběhu semestru si můžete navíc zapisovat předměty z:
Nabídky mimořádných předmětů a modulů