Zjednodušený studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (M.A.)

Katedra autorské tvorby a pedagogiky

Studijní obor: Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku
Studijní program: Dramatická umění

Typ studia: Navazující magisterské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Letní semestr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 1
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAS2 Autorská prezentace 2 ZK 4
202EAC3 Autorské čtení 3 Z 3
202EDN3 Dialogické jednání a jeho pedagogika 3 Z 2
202EDI2 Dialogické jednání kondiční 2 Z 2
202EHT1 Herecká tvorba v autorském tvaru 1 Z 2
202EIV3 Individuální hlasová výchova 3 Z 2
202EIK3 Individuální hlasová výchova před skupinou 3 Z 2
202EIS3 Interpretační seminář 3 Z 2
202ESD1 Seminář k diplomové práci 1 Z 2
202ETP3 Tělo v pohybu 3 Z 2
202EVP3 Výchova k pohybu 3 Z 2
202EVI3 Výchova k řeči 3 Z 1
202EZE1 Zpěv 1 Z 2
Kreditů z povinných předmětů 28

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
202EAC4 Autorské čtení 4 ZK 3
202EDN4 Dialogické jednání a jeho pedagogika 4 ZK 2
202EDI3 Dialogické jednání kondiční 3 Z 2
202EHT2 Herecká tvorba v autorském tvaru 2 ZK 3
202EIV4 Individuální hlasová výchova 4 ZK 2
202EIK4 Individuální hlasová výchova před skupinou 4 ZK 2
202EIS4 Interpretační seminář 4 ZK 2
202ETP4 Tělo v pohybu 4 Z 2
202EVP4 Výchova k pohybu 4 ZK 2
202EVI4 Výchova k řeči 4 ZK 2
202EZE2 Zpěv 2 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 24

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 8
Celkem kreditů za ročník 60