Tisk studijního plánu

Studijní plán Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu a pedagogiku v anglickém jazyce (M.A.) – 1. ročník

Studijní program: Dramatická umění
Typ studia: Navazující magisterské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Autorská prezentace
 
202EAS1 ZK 4 2T
Autorské čtení
 
202EAC1 Z 3 2T 202EAC2 ZK 3 2T
Dialogické jednání a jeho pedagogika
 
202EDN1 Z 2 2T 202EDN2 ZK 2 2T
Herecká propedeutika na základě dialogického jednání
 
202EHD1 Z 2 4T 202EHD2 ZK 3 4T
Minimální počet kreditů za semestr 7 12
Povinné předměty
Dialogické jednání kondiční
 
202EDI1 Z 2 2T
Filosofická propedeutika 202EFP1 Z 2 2T 202EFP2 ZK 2 2T
Individuální hlasová výchova
 
202EIV1 Z 2 1T 202EIV2 ZK 2 1T
Individuální hlasová výchova před skupinou
 
202EIK1 Z 2 2T 202EIK2 ZK 2 2T
Interpretační seminář
 
202EIS1 Z 2 3T 202EIS2 ZK 2 3T
Seminář teorie pohybu
 
202EST Z 1 18S Předmět není vypsán
To nejlepší z českého divadla
 
202ENE1 ZK 2 2T 202ENE2 ZK 2 2T
Tělo v pohybu 202ETP1 Z 2 2T 202ETP2 Z 2 2T
Výchova k vědomému pohybu
 
202EVD1 Z 2 2T 202EVD2 ZK 2 4T
Výchova k řeči
 
202EVI1 Z 2 1T 202EVI2 ZK 2 1T
Zájmová dílna s hostujícím pedagogem 202ZDP Z 1 24S
Úvod do autorského herectví 1 202UAH1 Z 2 2T
Úvod do psychologie
 
202EUP ZK 2 2T
Minimální počet kreditů za semestr 19 20
Volitelné předměty
Volitelné předměty oborové
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 32
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 -2
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30