Interpretace písničky 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202INP1 ZK 3 1T česky zimní i letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Přemysl RUT

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Setkání s interpretačními nároky písně nikoliv z hlediska pěvecké techniky, ale jevištní sdělnosti. Základy hereckého zpěvu.

Forma studia

V zimním semestru pravidelné (jednou týdně) individuální korepetice, jejichž výsledky se při klauzurách sečtou do jednoduchého představení. (Písničky jsou vybírány tak, aby skládaly dramaturgický celek.) V letním semestru je toto představení reprízováno na malých scénách ve škole i mimo ni.

Předpoklady a další požadavky

Účast předpokládá nejméně jeden ročník hlasové výchovy. K doprovodu je nutné piano (clavinova), případně další hudební nástroje, pokud je studenti ovládají.

Obsah kurzu

Hledání rovnováhy mezi výrazovými nároky písně a osobním projevem studenta.

Doporučená nebo povinná literatura

RUT, Přemysl. Gloria i gaudium: česká písnička mezi kostelem a hospodou. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, 2013, tam i další bibliografie.

RUT, Přemysl. Orchestrion v hlavě: česká písnička mezi poezií a divadlem. 1.vyd. Praha: Vyšehrad, 2010, tam i další bibliografie.

RUT, Přemysl. Parlando cantabile: od řeči ke zpěvu a zpět. 1.vyd. Praha: Brkola, 2017, tam i další bibliografie.

Archiv písní, z nichž pedagog vybírá podle své zkušenosti s hlasem a projevem jednotlivých studentů, a s ohledem na společné téma.

Hodnoticí metody a kritéria

Volitelná celoroční dílna se zápočtem.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů