Výchova k vědomému pohybu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVO3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Psychosomatická kondice,

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Předpoklady a další požadavky

Přepoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, předpoklad pohybové představivosti, muzikální projev. Hra na nástroj vítaná.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Jarmila: Nauka o pohybu - nakl. Orbis Praha 1980

Kroschlová Eva: Jevištní pohyb - nakl. Akademie múzických umění 2002

Moshé Feldenkrais: Feldenkraisova metoda - pohybem k sebeuvědoměni - nakl. Pragma 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů