Výchova k vědomému pohybu 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
202VVO3 Z 2 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan BÁRTA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Psychosomatická kondice,

přirozený pohyb zbavený stereotypů,

cit pro pohyb v divadelním prostoru,

výrazová schopnost těla.

Forma studia

Pravidelné týdenní setkávání celého ročníku ve velkém sále, využívání velkého prostoru pro pohybování se, zpětná vazba na jednotlivá pohybová zadání:

Jak se vidím - vlastní oko.

Jak působím - oko z venku.

Záznam kamery - ke kterému je možné se vracet.

Předpoklady a další požadavky

Přepoklad koordinovaného pohybu, rytmické cítění, předpoklad pohybové představivosti, muzikální projev. Hra na nástroj vítaná.

Obsah kurzu

Uvědomění si proporcí, váhy, dechu vlastního těla,

stavba těla: aktivní těžiště, energie „světlo“ v hrudní kosti,

dynamika pohybu - napětí, uvolnění,

držení těla,

tempo, temporytmus, rytmizování pohybu.

Doporučená nebo povinná literatura

Kroschlová Jarmila: Nauka o pohybu - nakl. Orbis Praha 1980

Kroschlová Eva: Jevištní pohyb - nakl.Akademie múzických umění 2002

Moshé Feldenkrais: Feldenkraisova metoda

pohybem k sebeuvědoměni - nakl. Pragma 1996

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

prezence v hodinách,

zaujetí a osobní invence,

vyznení klauzur.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů