DISK - realizace 1

Zapsat Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203DKR1 ZK 4 česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Michal SYROVÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Schopnost vést přípravu a výrobu scénografie v podmínkách simulujících profesionální divadlo. Získávání tvůrčích kontaktů s profesemi, které se podílejí na vzniku inscenace. Ověření postupů získaných při řešení akademických úkolů.

Forma studia

Individuální konzultace v potřebném rozsahu.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost vytvořit ve spolupráci s režisérem vizuální koncepci dramatického díla. Dobrá technologická a technická připravenost. Schopnost komunikace se všemi složkami, které se podílejí na vzniku scénografického díla.

Obsah kurzu

Scénografický projekt pro školní divadlo a jeho realizace. Koncepční příprava, spolupráce s režisérem, technické podklady, vedení výroby a technických a osvětlovacích zkoušek, účast na generálních zkouškách.

Doporučená nebo povinná literatura

Není.

Hodnoticí metody a kritéria

Hodnotí se umělecká kvalita, úroveň projektové přípravy, aktivní účast a umělecký dozor při výrobě, zvládnutí technických a osvětlovacích zkoušek.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů