Dramaturgie jako funkce 2

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204DJF2 ZK 1 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Miloslav KLÍMA

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Miloslav KLÍMA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Seznámit posluchače s obsahem dramaturgické složky divadelního díla z hlediska historického vývoje, současných trendů a pojetí.
  2. Seznámit posluchače s funkčním propojením dramaturgie s ostatními složkami v dynamickém tj. neustále interakčním pojetí.
  3. Seznámit posluchače se základním a doplňkovými úkoly dramaturgie v celém průběhu zrodu a živé existence jevištního díla.

Forma studia

Kromě přednášek také analyzované videoprojekce inscenací, které dokládají přednášená témata.

Předpoklady a další požadavky

Obsah kurzu

Letní semestr předmětu se zqbývá tématy:

  1. Podrobný popis dramaturgického podílu od nápadu po derniéru.
  2. Proměny metafor a obraznosti z dramaturgického hlediska.
  3. Interpretace a dramaturgie.
  4. Grossman - Krofta, dvě polohy možných divadelníéch cest.
  5. Tři přístupy k interpretaci: analytický; tématický; asociativní.
  6. Podím dramaturgier na prezentaci divadla.
  7. Shrnutí.

Doprovodné záznamy důležitých divadelních inscenací s analýzami.

Doporučená nebo povinná literatura

Estetický slovník

Slovník světového divadla (DÚ)

Divadla studiového typu - (sborníky DÚ)

Světové divadlo - (sborníky DÚ)

Moderní tvář divadla

Hra o lásce a smrti, Král Ubu, Komedie o umučení (sborník DÚ)

Myšlení o divadle I a II

Časopisy: Divadelní revue, Svět a divadlo, DISK, Loutkář

A ostatní literatura uvedená v akreditačních materiálech Studijního programu KALD DAMU a vyvěšená na webových stránkách KALD DAMU.

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity a zkouška jsou udělovány na zákldě obhajoby malé práce na jedno z tíémat, které byly přednášeny dle volby studenta. Doplňující otázka zkoušejícího je z jiného tématu. Případně dle potřeby je otevřeno další téma z těch, které byly přednášeny.

Další informace

Předmět je součástí nabídky volitelných předmětů pro celou AMU

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů